Sök

Bønn i Colombo, Sri Lanka, etter terrorangrepene påsken 2019 Bønn i Colombo, Sri Lanka, etter terrorangrepene påsken 2019  (AFP or licensors)

Saligprisningene: 9. Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld

«Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres» er den åttende og siste saligprisningen (Matt 5,11).

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Onsdag 29. april ga paven sin siste katekese om saligprisningene. Se video med engelsk dubbing. Ved begynnelsen av audiensen ble den åttende saligprisiningen og teksten like etter opplest:

Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres. Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fryd dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere. (Matt 5,10–12 fra Bibel 2011)

Saligprisningenes vei

Samme lykksalighet loves i både i første og siste saligprisning; himmelriket loves både dem som er fattige i ånden og dem som blir forfulgt. Vi har vært gjennom en helhetlig gjennomgang av saligprisningene og er nå ved veis ende.

Alle, både de som er fattige i ånden, de som sørger, de ydmyke, de som tørster etter hellighet, de barmhjertige, de rene av hjertet og de som skaper fred, kan bli utsatt for forfølgelse for Kristi skyld. Men slik forfølgelse gir grunn til glede og stor lønn i himmelen. Saligprisningenes vei er en «påskevandring», den går fra å leve slik verden vil, til å leve slik Gud vil.

De kristne er til ergrelse

Verden med sine avguder, kompromisser og prioritering kan ikke gå med på en slik «bakvendt» tilværelse. Verden vil ikke vite av fattigdom, ydmykhet og renhet. Den kan ikke ta imot sannhetens Ånd (jf. Joh 14,17).

De kristne er kilde til ergrelse. De passer ikke inn når de gir avkall på ting, når de gir av seg selv. Et kristent vitnesbyrd oppfattes lett som en ubehagelig bebreidelse. «Han er et levende klagemål mot våre innerste tanker. Bare synet av ham er en plage for oss, for han lever annerledes enn andre, hans ferd avviker fra vår» (Visd 2,14–15).

Mange mennesker føler at de må ta stilling: enten å sette spørsmålstegn ved seg selv og åpne seg for det gode, eller si nei til lyset og gjøre sitt hjerte hardt. Noen går så langt i sin forbitrelse at de forfølger de kristne.

Himmelriket er likt en skatt som var gjemt

Hvordan kan et menneske finne seg i å bli avvist og forfulgt? Fordi det har funnet noe som er mer verdt enn hele verden. «Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel?» (Mark 8,36).

Kristenforfølgelse nå

«Det er smertelig å minnes at det nå er mange kristne som lider under forfølgelse på forskjellige steder i verden. Vi må håpe og be om en snarlig slutt på deres trengsler. Det er mange av dem: Det er flere martyrer nå enn det var i de første århundrene. La oss gi uttrykk for vår nærhet til disse våre søsken: Vi er ett eneste legeme, Kirken, og disse kristne er Kristi legemes blødende lemmer.»

Vær «jordens salt»!

Men i noen tilfeller kan det være god grunn til å forakte de kristne. Rett etter saligprisningene sier Jesus at vi er «jordens salt» og advarer mot å miste kraften – saltsmaken – for da duger vi ikke lenger til noe, men «kastes ut og tråkkes ned av menneskene» (Matt 5,13). Hvis vi mister saltsmaken, så er det vår egen skyld om vi blir foraktet.

Vi må holde oss til saligprisninges ydmyke vei. Husk hvilken vei Paulus gikk: Han mente selv at han var rettferdig, men var i virkeligheten en forfølger. Men da det gikk opp for ham at han var en forfølger, ble han en mann full av kjærlighet og gledet seg over forfølgelsens lidelser (jf. Kol 1,24).

Kristus lever i oss

Om Gud vil, kan utelukkelse og forfølgelse få oss til å ligne den korsfestede Kristus. «Han var foraktet, forlatt av mennesker» (jf. Jes 53,3; Apg 8,30–35). Når vi tar imot hans Ånd, kan vi bli så fylt av kjærlighet at vi uten kompromisser ofrer livet for verden.

Kompromisser er alltid en fare for kristne. Men det er bare Jesu Kristi vei som fører oss til himmelen, til den sanne lykksalighet.

***

Sammendrag på norsk av de andre katekesene i denne serien:
1. Introduksjon
2. Salige er de som er fattige i ånden
3. Salige er de som sørger
4. Salige er de ydmyke
5. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten
6. Salige er de barmhjertige
7. Salige er de rene av hjertet
8. Salige er de som skaper fred

Pavens katekeser på svensk, som tekst og som podcast

«Gaudete et exsultate»: saligprisningene

06 maj 2020, 14:06