Sök

«Adams skapelse» av Michelangelo «Adams skapelse» av Michelangelo 

Saligprisningene: 2. Salige er de som er fattige i ånden

Onsdag 5. februar tok pave Frans for seg den første saligprisningen: «Salige er de som er fattige i ånden, for himmelriket er deres».

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Lesningen var fra Matteusevangeliet:

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt og min byrde lett.» (Matt 11,28–30 fra Bibel 2011)

Et paradoksalt budskap

«Det er med et paradoksalt budskap at Jesus begynner å forkynne sin vei til lykksaligheten: ‘Salige er de som er fattige i ånden, for himmelriket er deres.’»

Hva betyr «fattig i ånden»?

Lukas taler bare om «fattige»: «Salige er dere fattige, Guds rike er deres» (Luk 6,20). Matteus derimot taler om «fattige i ånden». Hva betyr «fattig i ånden»?

I følge Bibelen er ånden den livsånde som Gud gir Adam; det er vår dypeste dimensjon, den åndelige dimensjonen, den som gjør oss til mennesker, selve kjernen i vårt vesen.

Så «fattig i ånden» er den som vet seg fattig og avhengig, som vet at han i sitt innerste er en tigger.

«Hver av oss vet med seg selv at uansett hvor mye en strever, vil en i grunnen alltid forbli ufullstendig og sårbar. Det finnes ikke noe triks for å dekke over denne sårbarheten.»

Stolthet og rikdom

Men ofte vil vi ikke vite noe av våre begrensninger. Vi vil «være noe» – rike, berømte, mektige. Vi må da konkurrere med andre og konsentrere oss veldig om oss selv. Vi vil ikke vite noe av svakhet og sårbarhet.

Vi blir da ulykkelige. Det er et forferdelig slit og hykleri alltid å skulle late som og skjule seg.

Et stolt menneske kan ikke be om hjelp, for ikke å vise seg som uselvstendig. Heller ikke kan det  innrømme feil og be om tilgivelse.

Tre magiske ord til ektefolk

Paven skjøt inn noen råd til ektefolk. Han sa at han alltid pleier å si at «det finnes tre magiske ord: ‘er det greit’ (eller: ‘vær så snill’), ‘takk’, ‘unnskyld’». Vanskeligst er vanligvis det siste: å be om unnskyldning.

Se en video fra Verdensmøtet for familier i Dublin, med paven som lærer bort de tre ordene.

Egentlig er vi alle fattige i ånden

Paven understreket at det ikke trengs noen forvandling for å bli fattig i ånden. Det er det vi egentlig er, om vi vil eller ikke. Det dreier seg om å være det vi egentlig er, nemlig «stakkarer i ånden».

«Himmelriket er deres»

Himmelriket tilhører de fattige i ånden. Himmelriket er det eneste som blir igjen; alle jordiske riker og rikdommer tar slutt. Det finnes ikke lommer i et liksvøp og det finnes ikke flyttebiler i et gravfølge, bemerket paven; ingen kan ta med seg noe herfra.

På hvilken måte viste Jesus, vår konge, seg sterk? «Ved å gjøre det som jordens konger ikke gjør: ved å gi sitt liv for menneskene. Dette er sann makt.» Jesus gir sitt liv frivillig, i fullstendig frihet.

Alltid søke et fritt hjerte

«Det finnes en fattigdom som vi må akseptere, nemlig fattigdommen i vårt vesen, og det finnes en fattigdom som vi derimot må søke, nemlig konkret fattigdom fra jordiske ting. Vi må alltid søke hjertets frihet, den som har sine røtter i vår egen fattigdom.»

***

Sammendrag på norsk av den første katekesen i denne serien:
1. Introduksjon

Pavens katekeser på svensk, som tekst og som podcast

Sann frihet: å være bundet av Ånden
«Gaudete et exsultate»: saligprisningene

06 februari 2020, 09:32