Sök

Generalaudiens 15. april 2020 Generalaudiens 15. april 2020 

Saligprisningene: 8. Salige er de som skaper fred

«Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn» er den sjuende saligprisningen (Matt 5,9).

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Igjen ble generalaudiensen holdt i det apostoliske palass. Se video med engelsk dubbing.

Lesningen var fra Efeserbrevet:

[Kristus] er vår fred, han som gjorde de to [jøder og hedninger] til ett og rev ned den muren som skilte, fiendskapet. Ved sin kropp har han opphevet loven med dens bud og forskrifter. Slik stiftet han fred da han av de to skapte ett nytt menneske i seg. I én kropp forsonte han dem begge med Gud da han døde på korset og slik drepte fiendskapet. (Ef 2,14–16 fra Bibel 2011)

Fred og krig i verden

Med «fred» menes ofte tilfredshet og indre ro. Men det bare én side av saken, det er bare en psykologisk og subjektiv forståelse av ordet.

I vår verden er det alltid krig. Nå for tiden utkjempes det som paven kaller «stykkevise kriger» her og der. Globaliseringen styres fremfor alt av økonomiske og finansielle interesser, og da blir det lett slik at noens «fred» svarer til andres «krig».

Shalom

Bibelens shalom er noe mye mer enn tilfredshet. Shalom kan kort sagt sies å være livsfylde basert på guddommelig sannhet og rettferdighet.

Nødvendig uro

Uro og rastløshet er ikke nødvendigvis et onde. Kanskje er det Herren selv som sår uro i oss. Han ønsker at vi skal bevege oss mot ham.

Og ikke alltid er «indre fred» et gode. Det kan skyldes en sovende samvittighet, slapphet og likegyldighet. Da kan vi trenge å bli rystet og uroet. Herren kan måtte være «et tegn som blir motsagt» (jf. Luk 2,34–35).

Kristi fred er forenende og forsonende

Herren selv forteller oss at hans fred er annerledes enn menneskenes fred: «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir» (Joh 14,27).

Kristi fred «gjør to til ett», dreper fiendskap og forsoner. Det skjer ved hans egen kropp. Ved sitt blod på korset forsoner han allting og skaper fred (jf. Kol 1,20).

«De som skaper fred»

Av alle saligprisningene er dette den mest aktive. Verbet uttrykker initiativ og arbeidsomhet, det ligner det som er brukt i Bibelens aller første vers. På norsk er det faktisk det samme: «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden» (1 Mos 1,1). Når vi virkelig går inn for fred og forsoning, handler vi som Guds skapende barn.

«Det sanne shalom og den sanne indre likevekt springer ut av Kristi fred, som kommer fra hans kors.» Det er Kristus som gjør oss til Guds kreative og oppfinnsomme barn. Kjærligheten er alltid kreativ, bemerket paven. Helgenene finner alltid finner nye måter å elske på.

***

Sammendrag på norsk av de foregående katekesene i denne serien:
1. Introduksjon
2. Salige er de som er fattige i ånden
3. Salige er de som sørger
4. Salige er de ydmyke
5. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten
6. Salige er de barmhjertige
7. Salige er de rene av hjertet

Pavens katekeser på svensk, som tekst og som podcast

«Gaudete et exsultate»: saligprisningene

16 april 2020, 11:51