Sök

Generalaudiensen 11. mars 2020 Generalaudiensen 11. mars 2020   (Vatican Media)

Saligprisningene: 5. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten

Onsdag 11. mars kom pave Frans til den fjerde saligprisningen: «Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes».

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Av sikkerhetsgrunner ble generalaudiensen 11. mars avholdt i biblioteket i det apostoliske palass, med bare paven og noen få prester tilstede (se video).

Lesningen var fra Salme 119:

Lengsel etter dine lover
fortærer meg dag og natt.

Ja, jeg fryder meg over dine lovbud,
det er de som gir meg råd.

Se, jeg lengter etter dine påbud,
gi meg liv ved din rettferd!

Med lengsel åpner jeg munnen,
for jeg tørster etter dine bud.
(
Sal 119,20.24.40.131 fra Bibel 2011)

Et livsviktig behov

I tidligere katekeser har paven talt om på åndelig fattigdom og sorg. Også i den fjerde saligprisningen er det snakk om en «svakhet», nemlig hunger og tørst. Paven understreket at hunger og tørst ikke er noe vagt, men livsviktige behov. Det er overlevelse det dreier seg om. Men hva betyr å hungre og tørste etter rettferdighet? … Vi kan uten videre slå fast at det slett ikke dreier seg om hevn; forrige gang talte paven om saligprisningen av de ydmyke og milde.

Urettferdighet

Vi vet at urettferdighet skader menneskeheten. Vi vet også at Gud deler smerten til de fattige og undertrykte: Herren så folket lide i Egypt. Han kjente deres smerte og steg ned for å befri dem (2 Mos 3,7–10).

Guds rettferdighet

«Men den hunger og sult etter rettferdighet som Herren taler om stikker dypere enn det legitime behov for menneskelig rettferdighet som ethvert menneske bærer på i sitt hjerte», sa paven og fortsatte:

«Litt lenger frem i bergprekenen taler Jesus også om en rettferdighet som er større enn både menneskelig lov og personlig fullkommenhet, når han sier: ‘Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket’ (Matt 5,20). Og dette er den rettferdighet som kommer fra Gud (jf. 1 Kor 1,30).»

Gudslengsel

«I Skriftene finner vi uttrykt en tørst som er dypere enn den fysiske, en tørst nedlagt ved selve roten av vårt vesen. En Salme sier: ‘Gud, du er min Gud, som jeg søker. Min sjel tørster etter deg, min kropp lengter etter deg i et vannløst, tørt og utarmet land’ (Sal 63,2). Kirkefedrene taler om denne rastløshet som bor i menneskehjertet. Den hellige Augustin sier: ‘For du har skapt oss til deg, og vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile i deg’ (Bekjennelser, I, 1.5). Det finnes en indre tørst, en indre hunger, en rastløshet …»

I absolutt alle mennesker finnes denne higen etter lyset, etter godheten og sannheten. Dette er tørsten etter Gud. «Det er Den hellige ånd som vekker denne tørsten: Han er det levende vann som formet vårt støv, han er det skapende livspust som ga det det liv.»

Forkynn Guds rettferdighet

Så Kirken må forkynne Jesu evangelium, fortelle menneskeheten hvor den kan mette sin hunger og tørst. «Jesu evangelium er den største rettferdighet som man kan tilby menneskehetens hjerte».

***

Sammendrag på norsk av de foregående katekesene i denne serien:
1. Introduksjon
2. Salige er de som er fattige i ånden
3. Salige er de som sørger
4. Salige er de ydmyke

Pavens katekeser på svensk, som tekst og som podcast

«Gaudete et exsultate»: saligprisningene

Jesu tørst. Fra «En sjels historie»

11 mars 2020, 14:39