Sök

Pave Frans ber rosenkransen Pave Frans ber rosenkransen  (Vatican Media)

Pavens oppfordring til rosenkransbønn i mai

I et brev oppfordrer pave Frans alle troende til rosenkransbønn i mai 2020.

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Kjære brødre og søstre,

snart er det mai, måneden da Guds folk i høyere grad gir uttrykk for sin kjærlighet og hengivenhet til jomfru Maria. I mai er det tradisjon for å be rosenkransen hjemme i familien. Dessuten «tvinger» pandemien oss til å få mer ut av livet hjemme, også fra et åndelig synspunkt.

Så jeg vil foreslå for alle å gjenoppdage hvor fint det kan være å be rosenkransen hjemme i mai måned. Man kan gjøre det sammen, eller hver for seg; vurder gjerne begge mulighetene og velg ut fra deres egen situasjon. Hemmeligheten er uansett enkelhet; og det er lett å finne gode bønnemønstre å følge – også på internett.

Dessuten tilbyr jeg dere to bønner til Vår frue, som dere kan si fram ved slutten av rosenkransen. Jeg vil selv be dem i mai måned, i åndelig forening med dere. Jeg legger bønnene ved dette brevet, slik at de blir tilgjengelige for alle.

Kjære brødre og søstre, når vi med vår mor Marias hjerte sammen betrakter Kristi ansikt, forbindes vi, som åndelig familie, tettere sammen, og det blir lettere for oss å overvinne denne prøvelsen. Jeg vil be for dere, særlig for dem som lider mest, og vær så snill og be for meg. Jeg takker dere og velsigner dere av hjertet.

Roma, Laterankirken, 25. mars 2020
Festen for evangelisten Markus
Pave Frans

Første bønn

O Maria,
du skinner alltid under vår vandring
som et tegn på frelse og håp.
Vi overgir oss til deg, Frelse for syke,
som ved foten av korset delte Jesu smerte
og holdt fast ved din tro.

Du, Det romerske folks frelse,
vet hva vi trenger,
og vi er sikre på at du vil se til at
etter denne prøvelsestiden
vil det igjen kunne bli glede og fest,
som i Kana i Galilea.

Hjelp oss, du Den guddommelige kjærlighets mor,
å forme oss etter Faderens vilje
og gjøre det som Jesus sier til oss,
han som tok bort våre lidelser
og selv bar våre smerter,
for ved korset å føre oss
til oppstandelsens glede.
Amen.

Under ditt vern tar vi vår tilflukt, hellige Guds mor.
Ta nådig imot de bønner vi ber i våre trengsler,
og frels oss fra alle farer.
Du evige jomfru, velsignet og herlig.

Andre bønn

«Under ditt vern tar vi vår tilflukt, hellige Guds mor.»

I denne dramatiske situasjonen,
med angst og lidelse over hele verden,
tyr vi til deg, Guds mor og vår mor,
og tar vår tilflukt under ditt vern.

O jomfru Maria,
se til oss i barmhjertighet
i denne koronaviruspandemien,
og trøst alle dem sørger over tapet av sine kjære,
som kan hende ble gravlagt på en hjerteskjærende måte.
Støtt dem som engster seg for sine syke,
som de på grunn av smittefare ikke får komme nær.
Gi fortrøstning til dem som lever i angst for en usikker fremtid
og for konsekvensene for økonomi og arbeid.

Guds mor og vår mor,
bønnfall Gud, barmhjertighetens Far,
om at denne harde prøvelsen må ta slutt
og om at håp og fred igjen må lyse i horisonten.
Virk inn på din guddommelige sønn,
slik du gjorde i Kana,
og be ham trøste familiene til syke og døde
og åpne deres hjerte for tillit.

Beskytt legene og sykepleierne,
alt helsepersonell og alle frivillige
som i denne nødsituasjonen står i fremste linje
og setter sitt eget liv i fare,
for å redde andres liv.
Ledsag dem i deres heltemodige innsats
og gi dem styrke, godhet og helse.

Vær med dem som dag og natt bistår de syke
og med prestene,
som med pastoral omsorg og evangelisk innsats
forsøker å hjelpe og støtte alle.

Hellige jomfru,
opplys vitenskapsfolkenes forstand,
slik at de finner ut hvordan viruset kan bekjempes.

Bistå dem som bærer ansvaret for nasjonene,
slik at de med visdom, omsorg og gavmildhet
hjelper alle dem som ikke har det de trenger for å leve,
ved å legge til rette for sosiale og økonomiske løsninger
som er fremsynte og solidariske.

Allerhelligste Maria,
rør ved samvittighetene slik at de store summene
som brukes til stadig mer og stadig mer finurlig krigsmateriell
i stedet øremerkes forskning på forebyggelse
av lignende katastrofer i fremtiden.

Elskede mor,
la samhørighetsfølelsen vokse over hele verden,
i bevissthet om det båndet som forener oss alle,
slik at vi, som solidariske søsken,
yter hjelp til de mange fattige og trengende.
Hjelp oss å holde fast ved troen,
være utholdende i vår tjeneste
og be til stadighet.

O Maria, du sorgfulles trøster,
omfavne alle dine barn i nød,
få Gud til å gripe inn med sin allmektige hånd
og befri oss fra denne forferdelige epidemien,
slik at livet igjen kan bli fredelig og gå sin vante gang.

Vi overgir oss til deg,
du som skinner under vår vandring
som et tegn på frelse og håp,
du barmhjertige, du trofaste, du milde jomfru Maria.
Amen.

***

Les om rosenkransbønn på katolsk.no, på norsk Wikipedia og på Vatikanets sider.

28 april 2020, 13:52