Sök

Salus Populi Romani Salus Populi Romani  (AFP or licensors)

Pave Frans’ koronabønn

Pave Frans betror Roma og hele verden til Maria.

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

O Maria,
du skinner alltid under vår vandring
som et tegn på frelse og håp.
Vi overgir oss til deg, Frelse for syke,
som ved foten av korset delte Jesu smerte
og holdt fast ved din tro.

Du, Det romerske folks frelse,
vet hva vi trenger,
og vi er sikre på at du vil se til at
det etter denne prøvelsestiden
igjen vil kunne bli glede og fest,
som i Kana i Galilea.

Hjelp oss, du Den guddommelige kjærlighets mor,
å forme oss etter Faderens vilje
og gjøre det som Jesus sier til oss,
han som tok bort våre lidelser
og selv bar våre smerter,
for ved korset å føre oss
til oppstandelsens glede.
Amen.

Under ditt vern tar vi vår tilflukt, hellige Guds Mor.
Ta nådig imot de bønner vi ber i våre trengsler,
og frels oss fra alle farer. Du evige Jomfru, velsignet og herlig.

Se og hør paven be bønnen.

13 mars 2020, 17:39