Sök

Pave Frans Pave Frans   (ANSA)

Pavens fredsappell: våpenhvile i hele verden

Rett etter angelusbønnen søndag 29. mars ba paven om en total og global våpenhvile.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

I forbindelse med koronapandemien har FNs generalsekretær, António Guterres, bedt om en total våpenhvile over hele verden. Paven sluttet seg til hans appell med følgende ord:

De siste dagene har FNs generalsekretær lansert en appell om «umiddelbar global våpenhvile i alle verdenshjørner», i forbindelse med den nåværende COVID-19-krisen, som ikke kjenner grenser. En appell om total våpenhvile.

Jeg slutter meg til dem som har hørt på denne appellen, og jeg inviterer alle til å følge den opp ved å stoppe alle former for væpnede konflikter, fremme opprettelse av korridorer for humanitær hjelp, være åpne for diplomati og dessuten yte alle dem som befinner seg i en svært sårbar situasjon oppmerksomhet.

Må vår felles innsats mot pandemien få alle til å innse at vi, som medlemmer i en eneste familie, må styrke våre brorskapsbånd. Må den især fremkalle fornyet innsats for å overvinne rivalisering hos dem med ansvar for nasjonene og hos andre involverte parter. Konflikter løses ikke med krig! Fiendskap og strid må overvinnes ved hjelp av dialog og konstruktiv søken etter fred.

30 mars 2020, 14:20