Sök

Utsnitt av El Grecos «Korsfestet Kristus med Toledo i bakgrunnen» Utsnitt av El Grecos «Korsfestet Kristus med Toledo i bakgrunnen» 

Christus vivit 4.2: Kristus frelser deg

Vi leser videre i fjerde kapittel av den apostoliske formaningen. Den andre av de tre sannhetene er at Kristus frelser oss.

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Kristus frelser deg

118. Den annen sannhet er at Kristus ga seg helt, av kjærlighet, for å frelse deg. Han strakte ut sine armer på korset, og det var det mest dyrebare tegnet på vennskap fra en som var i stand til å løpe linen ut: «Han hadde elsket sine egne som var i verden, og han elsket dem helt til det siste» (Joh 13,1).

Den hellige Paulus sa at han levde i tiltro til den kjærlighet som hadde gitt alt: «Det livet jeg nå lever […] det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg» (Gal 2,20).

119. Denne Kristus som på korset frelste oss fra våre synder, frelser og forløser oss også i dag, med den samme totale selvhengivelse. Se på hans kors, hold deg fast i ham, la deg frelse, for «de som lar seg frelse av ham blir befridd for synd, tristhet, indre tomhet og ensomhet» (Evangelii gaudium, 1). Og hvis du synder og trekker deg unna, reiser han deg igjen opp med kraften av sitt kors. Glem aldri at «han tilgir sytti ganger sju ganger. Om og om igjen løfter han oss opp på sine skuldre. Ingen kan ta fra oss den verdighet som denne uendelige og urokkelige kjærligheten gir oss. Men en ømhet som aldri skuffer og som alltid kan gi oss gleden tilbake lar han oss løfte hodet og begynne på nytt» (Evangelii gaudium, 3).

 

120. Vi er «frelst av Jesus: For han elsker oss og kan ikke annet. Uansett hva vi måtte finne på å gjøre mot ham, elsker han oss og frelser oss. For bare det man elsker kan frelses. Bare det man omfavner kan forvandles. Herrens kjærlighet er større enn alle våre selvmotsigelser, svakheter og småligheter. Det er nettopp gjennom våre selvmotsigelser, svakheter og småligheter at han vil skrive denne kjærlighetshistorien. Han omfavnet den bortkomne sønnen, han omfavnet Peter etter Peters fornektelser, og han omfavner alltid, alltid, alltid oss etter våre fall og hjelper oss opp på beina igjen. For et ordentlig fall – legg merke til dette – et ordentlig fall, et som kan ødelegge vårt liv, er å bli liggende nede og ikke ta imot hjelp» (Verdensungdomsdagene i Panama, bønnevigilie).

121. Hans tilgivelse og frelse er ikke noe som vi har kjøpt oss, eller som vi må arbeide og anstrenge oss for. Han tilgir oss og befrir oss aldeles gratis. Han ga seg selv på korset, og dette er så stort, at vi verken kan eller bør betale for det. Vi må bare ta imot hans gave med stor takknemlighet og være fulle av glede over å ha vært så høyt elsket allerede lenge før vi kunne forestille oss det: «Han elsket oss først» (1 Joh 4,19).

122. Dere unge er elsket av Herren, Kristi dyrebare blod har forløst dere, så hvor mye er dere da egentlig verd? Kjære unge, «dere har ingen pris! Dere er ikke til salgs, dere går ikke til høystbydende! Vær så snill, ikke la dere bli kjøpt, ikke la dere bli forført, ikke bli slaver av ideologiske koloniseringer som fyller våre hoder med merkelige ideer og gjør oss til slaver, til avhengige, til vrak. Dere har ingen pris; dette må dere stadig gjenta for dere selv: Jeg går ikke til høystbydende, jeg har ingen pris. Jeg er fri, jeg er fri! Forelsk dere i denne friheten, som det er Jesus som tilbyr oss» (tale til unge under Ungdomssynoden 2018).

123. Se på de utstrakte armene til den korsfestede Kristus, la deg frelse stadig på ny. Og når du går for å bekjenne dine synder, tro fullt og fast på hans barmhjertighet, som befrir deg fra din skyld. Kontempler hans blod, som han utgjøt med så stor kjærlighet, og la det rense deg. Slik kan du alltid fødes på ny.

***

Se også:

Kapittel 4. Et stort budskap til alle unge mennesker:
En Gud som er kjærlighet (111.–117.)
Kristus frelser deg (118.–123.)
Han lever! (124.–129.)
Ånden gir liv (130.–133.)

Hele «Christus vivit» på engelsk og flere andre språk
El Grecos «Korsfestet Kristus med Toledo i bakgrunnen»

22 augusti 2019, 10:08