Sök

Utsnitt av El Grecos «Frelseren» Utsnitt av El Grecos «Frelseren» 

Christus vivit 4.3: Han lever!

Vi leser videre i fjerde kapittel av den apostoliske formaningen. Den tredje av de tre sannhetene er at Kristus lever.

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Han lever!

124. Det finnes en tredje sannhet, uadskillelig fra den forrige: Han lever! Vi bør minnes dette ofte, for det er fare for at vi tar Jesus Kristus bare som et fint forbilde fra fortiden, som et minne, som en som frelste oss for to tusen år siden. Men det ville ikke være til nytte for oss, det ville ikke forandre oss, det ville ikke befri oss. Han som fyller oss med sin nåde, han som befrir oss, han som forvandler oss, han som helbreder og trøster oss er en som er i live! Det er den oppstandne Kristus, full av overnaturlig livskraft, kledt i uendelig lys. Derfor skrev den hellige Paulus: «Hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening» (1 Kor 15,17).

125. Han lever og kan derfor virkelig være til stede i ditt liv hele tiden og fylle det med lys. All ensomhet og forlatthet blir da borte. Selv om alle skulle gå sin vei, ville han bli igjen, slik han lovet: «Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende» (Matt 28,20). Han fyller alt med sitt usynlige nærvær, og uansett hvor det måtte bli av deg, vil han vente på deg. For ikke bare kom han, men han kommer i dag, og han vil komme hver eneste dag, for å innby deg til å vandre mot en stadig ny horisont.

126. Se på den lykkelige Jesus, overfylt av glede. Gled deg med din venn som gikk av med seieren. De drepte den hellige, den rettferdige, den uskyldige, men han seiret. Det onde har ikke siste ord. Heller ikke i ditt liv vil det onde ha siste ord, for vennen din, som elsker deg, vil vinne i deg. Din frelser lever.

127. Han lever, og det borger for at det gode kan vinne fram i vårt liv og for at våre anstrengelser er godt for noe. Vi kan da slutte å klage og i stedet se framover, for med ham er det alltid mulig å se framover. Dette er den sikkerhet vi har. Jesus er den som lever evig. Når vi holder oss godt fast i ham, vil vi leve og komme oss hele gjennom alle former for død og vold som ligger og lurer underveis.

128. Enhver annen løsning vil vise seg å være svak og midlertidig. Muligens kan den være til hjelp for en tid, men så vil vi igjen være vergeløse, forlatte, uten ly for stormer. Med ham derimot er hjertet rotfestet i en grunnfast trygghet, som aldri vil bli borte. Den hellige Paulus sier at han ønsker å være ett med Kristus for å kjenne «ham og kraften av hans oppstandelse» (Fil 3,10). Det er den kraften som vil åpenbare seg mange ganger også i din tilværelse, for han kom for å gi deg liv, ja liv i «overflod» (Joh 10,10).

129. Om du av ditt hjerte klarer å sette pris på skjønnheten i dette budskapet og lar Herren møte deg; om du lar ham elske og frelse deg; om du blir venn med ham og begynner å snakke ordentlig med ham, den levende Kristus, om ditt liv, så vil dette være den store opplevelsen, den grunnleggende opplevelsen som holder ditt liv som kristen oppe. Det er denne opplevelsen som du så kan dele med andre unge. For «kristenlivet begynner ikke med en beslutning av etisk karakter eller en stor idé; med i et møte med en begivenhet, med en person, som gir vårt liv en ny horisont og en bestemt retning» (Deus caritas est, 1, St Olav forlag, oversatt av Anne Krohn).

***

Se også:

Kapittel 4. Et stort budskap til alle unge mennesker:
En Gud som er kjærlighet (111. – 117.)
Kristus frelser deg (118. – 123.)
Han lever! (124. – 129.)
Ånden gir liv (130. – 133.)

Hele «Christus vivit» på engelsk og flere andre språk
El Grecos «Frelseren»

29 augusti 2019, 09:26