Sök

Kardinal Anders Arborelius, biskop av Stockholm Kardinal Anders Arborelius, biskop av Stockholm 

Intervju - Kardinal Arborelius möter påven 12 februari

Biskopen av Stockholm kardinal Anders Arborelius har privat audiens med påven Franciskus fredagen 12 februari tillsammans med företrädare för The European Institute for International Studies, Stockholm, för att presentera idén om en interreligiös plattform.

Katarina Agorelius - VatikanstatenKardinal Anders Arborelius kommer att möta påven Franciskus fredagen 12 februari tillsammans med The European Institute for International Studies för att presentera viljan att skapa ett interreligiöst nätverk. Institutet, som har sitt säte både i Salamanca i Spanien och i Stockholm, samarbetar med Stockholms katolska stift för att förverkliga påvens uppmaning i sin encyklika Fratelli tutti att skapa en möteskultur och ett syskonskap bortom religiösa och kulturella skillnader. Kardinalen berättar om det kommande mötet i en intervju.

Intervju med kardinal Anders Arborelius om det kommande mötet med påven

Hans eminens kardinal Anders Arborelius OCD biskop av Stockholm, 12 februari har ni en privat audiens med påven Franciskus tillsammans med The European Institute for International Studies som har säte i Stockholm, för att presentera insitutets vilja att bygga upp en interreligiös plattform. Berätta gärna vad det handlar om.

Detta institut, som har sitt säte i Stockholm, har sina rötter egentligen i Salamanca och har arbetat mycket med internationella kontakter, utbildning av diplomater och annat. I fjol anordade de tillsammans med vårt stift ett symposium i Sigtuna om interreligiös dialog och där var deltagare från hela världen, bland annat rabbinen Skorka från Buenos Aires, som står påven nära. Nu vill de från deras sida försöka skapa en plattform, ett internationellt nätverk där de som arbetar med de här frågorna kan samverka och hjälpa till att få en överblick över detta stora fokus på interreligiös dialog.


Påven ber om en gemensam strävan efter syskonskap i sin encyklika Fratelli tutti som publicerades 3 oktober förra året. Hur kan man uppnå social vänskap och en sann interreligiös dialog i vår tid som i hög grad präglas av uppdelning?

Det är väl just det som är Kyrkans och många andra religioners stora önskan, att man tillsammans kan skapa detta, som påven så ofta talar om, en mötets kultur, en omsorgens kultur, ett internationellt brödra- och syskonskap. Då måste man ju bygga upp personliga kontakter och verkligen visa att det är möjligt att överskrida nationella, religiösa och andra gränser. Det är väl något av påven Franciskus’ stora vision att det är möjligt och vi har sett många tecken på att han har lyckats uppnå många goda kontakter med religiösa ledare över hela världen. Så att vi tror att detta [internationella nätverk] kan vara ett litet bidrag i det här arbetet.

06 februari 2021, 14:00