Sök

Kardinal Anders Arborelius och påven Franciskus vid privat audiens 12 februari 2021 tillsammans med The European Institute for International Studies (EIIS) för presentation av en internationell plattform för interreligiös och interkulturell dialog. Kardinal Anders Arborelius och påven Franciskus vid privat audiens 12 februari 2021 tillsammans med The European Institute for International Studies (EIIS) för presentation av en internationell plattform för interreligiös och interkulturell dialog. 

Intervju - Kardinal Arborelius: Påven är tacksam för det interreligiösa initiativet

Kardinal Anders Arborelius berättar i en intervju med Vatican News om sitt möte med påven Franciskus 12 februari, där han tillsammans med The European Institute for International Studies (EIIS) presenterade en internationell plattform för interreligiös och interkulturell dialog. "Det framkom att påven hade ett väldigt stort intresse för ett sådant initiativ eftersom han själv vid så många tillfällen har understrukit vikten av att bygga broar mellan religioner och kulturer, och inte murar", förklarar kardinalen.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Kardinal Anders Arborelius OCD, biskop av Stockholm, mötte påven Franciskus vid en privat audiens 12 februari 2021 tillsammans med representanter för European Institute for International Studies (EIIS) för att presentera en internationell plattform för interreligiös dialog. Idén med plattformen utvecklades vid ett internationellt seminarium i Sigtuna 2019 om interreligiös och interkulturell dialog med temat “Walk together”, vandra tillsammans, och som arrangerades av EIIS och Stockholms katolska stift. Dagen efter audiensen, då kardinalen redan var tillbaka i Stockholm, berättar han i en telefonintervju med Vatican News om ett kreativt möte med påven i samförstånd vad gäller betydelsen av dialog i dagens värld.

Kardinal Arborelius berättar i intervju med Vatican News om mötet med påven 12 februari 2021 om interreligiös dialog

Biskop av Stockholm hans eminens kardinal Anders Arborelius, påven Franciskus tog emot er igår 12 februari på privat audiens tillsammans med företrädare för The European Institute for International Studies, där ni presenterade en internationell plattform för interreligös och interkulturell dialog. Vad framkom av ert samtal med påven?

Det framkom att påven hade ett väldigt stort intresse för ett sådant initiativ eftersom han själv vid så många tillfällen har understrukit vikten av att bygga broar mellan religioner och kulturer, och inte murar. Detta är alltså ett försök från detta instituts sida, som arbetar mycket med internationella relationer, diplomati och liknande, att just sätta fingret på behovet av en samlad interreligiös organisation – hur det nu ska utveckla sig i praktiken är väl inte helt klart, men att man behöver samla alla goda krafter i det här arbetet. Påven var inne på samma linje och var mycket tacksam för att de ville hjälpa till med det här och han hänvisade naturligtvis till Fratelli tutti. Det kan vara intressant att veta att det här insitutet har sina rötter i Salamancaskolan, en teologisk riktning som betonar just värdet av djupare studier kring kultur, samhälle, mänskliga rättigheter och så vidare. Deltagarna kom från olika länder – Spanien, Paraguay, Uruguay, Mexiko och Peru – även om några av dem är verksamma i Stockholms EU-centrum Salamanca. Så jag var, så att säga, den enda svensken i sammanhanget och påven ville naturligtvis också höra lite om situationen i Sverige om den interreligiösa dialogen, som ju har blivit viktigare och viktigare här i och med att Sverige har blivit ett så blandat samhälle. Påven har alltid stor respekt för det svenska samhället och försök att också sprida rättsarbete och arbete för mänskliga rättigheter. Han påpekade också sin respekt för drottning Silvia, som ju har deltagit i olika seminarier i Vatikanen om frågor kring människohandel och liknande. Sedan blev det också ett mycket personligt samtal och påven skämtar ju gärna litegrand. Han tog bland annat upp, att det i texten om Abu Dhabi-avtalet [Dokumentet om mänskligt broderskap för fred i världen och samlevnad] fanns en passus där det stod att det var Guds vilja att det fanns olika religioner, och att vissa då hade påstått att han var heretiker eftersom det stod så. Men han hänvisade till Thomas av Aquino, som säger att Guds vilja är att Gud tillåter människor att handla utifrån sina förutsättningar - alltså, man får inte förstå det som Guds uttryckliga vilja att vi ska vara delade i religioner utan som en del av den kulturella och mänskliga utvecklingen att alla religoner har uppstått eftersom Gud tillåter, men att Uppenbarelsen är något unikt. Han betonade också att religionsdialog inte innebär att vi blandar allt till en enda stor soppa, som han sa, utan att vi alla är väldigt medvetna om vår egen trosidentitet och utifrån den kommer till en dialog – annars blir det ju ingen dialog. En dialog utgår ju från att man har olika sätt att se på livet, på Gud, på tron, men att man ändå kan hitta det som är gemensamt och gå vidare. Just därför är den här dialogen så viktig i vår tid av polarisering, våld och konflikter.

Det är ett hårt arbete att samla många kulturer och religioner... Finns det svårigheter med att skapa interreligiösa nätverk idag?

Det har vuxit så snabbt och det är svårt att få en översikt över det. Påven betonade också att det måste stå fritt från alla inblandningar av politiska krafter. Det finns naturligtvis en viss risk att det används politiskt. Det måste utgå från religionerna själva. Han var väldigt noga med att man inte ska bli bunden av olika politiska krafter, som kanske vill utnyttja det för sina egna syften, utan att det måste utgå från människors djupaste tro och att man utifrån den kan hitta beröringspunkter med människor av annan tro. Det är naturligvis inte helt lätt. Som vi vet, har ju tyvärr många konflikter en underliggande religiös prägel och ett sådant här försök ska ju då vilja vända på saken, så att religion inte orsakar konflikt och våld utan tvärtom att det leder till dialog, djupare förståelse och försoning. På det sättet tror vi också att det är något viktigt för regeringarna i våra länder att ta hänsyn till, utan att vilja utnyttja det för egna syften som naturligtvis kan vara en viss frestelse.

Gav påven Franciskus några nya oväntade råd på vägen?

Nej, det kan jag inte säga. Han är ju också mycket lyssnande och han ville höra hur var och en såg på saken. Men han anknöt flera gånger till Fratelli tutti och som avskedspresent fick vi alla en inbunden utgåva på spanska av detta verk. Så vi får väl se det som hans uppmaning till oss att fördjupa oss i de påvliga uttalandena och skrifterna för att få inspiration för det här arbetet. Det är naturligtvis också så för The European Institute for International Studies, där de flesta kommer från en mer politisk och diplomatisk bakgrund, att man måste fördjupa sina kunskaper om andra religioner för att gå vidare i dialogen.

Vill kardinalen lägga till något?

Bara just att det är så lätt att få den där mänskliga kontakten med påven. En liten detalj: vi hade bara en enda kvinnlig deltagare, från Uruguay, och hon tog mod till sig och frågade om man fick ta en bild med hennes mobil av påven. Det var naturligvis inte riktigt enligt protokollet, men påven fann sig i detta också, så att hon fick en bild tagen med sin egen mobil av oss alla. Man märker att påven verkligen är intresserad av människor och gärna vill lyssna på dem. I och med att de flesta hade latinamerikansk bakgrund så blev det kanske extra familjärt - även påvens sekreterare padre Rodrigo kommer ju från Argentina. Det var verkligen tydligt att påven ville lyssna och lära känna oss också som människor.

13 februari 2021, 13:46