Sök

Påven Franciskus vid allmänna audiensen 3 februari 2021 Påven Franciskus vid allmänna audiensen 3 februari 2021 

Påven inbjuder till bön och engagemang för interreligiös dialog

Vid slutet av dagens allmänna audiens, 3 februari, påminde påven Franciskus om morgondagens firande av den första Internationella dagen för mänskligt broderskap, som FN antog 21 december 2020 enligt en resolution. Påven ber för att medvetenheten och förståelsen för gemensamma värderingar som delas av hela mänskligheten ska förbättras, i linje med Dokumentet för mänskligt broderskap som han tillsammans med storimamen av Al-Azhar undertecknade 4 februari för två år sedan.

Katarina Agorelius - VatikanstatenI morgon, 4 februari, firas första Internationella dagen för mänskligt broderskap och vid hälsningarna efter trosundervisningen vid allmänna audiensen, påminde påven Franciskus om detta. Audiensen, som påven höll från apostoliska palatsets bibliotek, strömmades på Vatican News kanaler.

Bön och engagemang

21 december antog FN resolutionen "Internationella dagen för mänsklig broderskap" och bad alla medlemsstater att fira den varje år 4 februari på ett sätt som de anser vara lämpligt för att främja interreligiös och interkulturell dialog. Detta internationella firande är ett led i avtalet mellan påven och storimamen av Al-Azhar i Abu Dhabi 4 februari 2019, där de båda religiösa ledarna underteckande Dokumentet om mänskligt broderskap för fred i världen och samlevnad. ”Jag är mycket glad över att nationerna i hela världen enar sig i detta firande, som syftar till att främja interreligiös och interkulturell dialog”, sa påven. Han berättade att han i morgon, 4 februari, kommer att delta i ett virtuellt möte med storimamen, FN:s generalsekreterare António Guterres och andra personligheter.

“Jag är mycket glad över att nationerna i hela världen enar sig i detta firande, som syftar till att främja interreligiös och interkulturell dialog”

Påven underströk att denna FN-resolution erkänner «det bidrag som dialogen mellan alla religiösa grupper kan ge, för att förbättra medvetenheten och förståelsen för gemensamma värderingar som delas av hela mänskligheten». Han inbjöd till böner och dagligt engagemang för detta.

Mötet 4 februari inleds kl 14.30 svensk tid och kommer att strömmas av Vatican News på flera olika språk.

03 februari 2021, 10:00