Sök

Påven: Syskonskapet är mänsklighetens nya front

Katarina Agorelius - Vatikanstaten


Påven Franciskus höll ett varmt tal om det interreligiösa samarbetet som inleddes för två år sedan med storimamen av Al-Azhar Ahmed Al-Tayyeb vid det virtuella firandet av den första Internationella dagen för mänskligt broderskap. Firandet sändes på flera olika språk på Vatican News kanaler.

Första Internationella dagen för mänskligt broderskap

I början av december 2019 överlämnade medlemmarna i kommittén för främjandet av världsfred och fredlig samlevnad enligt Dokumentet om mänskligt broderskap ett budskap från påven Franciskus och storimamen av Al-Azhar till FN:s generalsekreterare Antonio Guterres. I budskapet förslog de båda en världsdag för mänskligt broderskap varje år 4 februari, datumet då de båda religiösa ledarna underteckande dokumentet år 2019. Guterres uttryckte genast sin uppskattning för initiativet och knappt två år senare, idag 4 februari, firades alltså den första Internationella dagen för mänskligt broderskap. På grund av den rådande pandemin hölls firandet virtuellt. Ceremonien omfattade bland annat presentationen av de två pristagarna av Zayed-priset, Zayed Award for Human Fraternity, 2021 för engagemang för mänskligt broderskap samt det virtuella överlämnandet av priset, som gick till Antonio Guterres och Latifa Ibn Ziaten, en kvinna med marockanskt ursprung som har grundat en förening i Frankrike med målet att hjälpa unga att integreras i samhället och så uppnå en fredlig samexistens.

Påvens tack till storimamen

I sitt tal tackade påven först och främst sin broder storimamen Ahmed Al-Tayyeb och för deras vandring tillsammans samt för deras utarbetande av dokumentet som underteckandes för två år sedan. "Ert vittnesbörd har hjälpt mig mycket, för att det har varit ett modigt sådant", sa påven till imamen.

Han uttryckte även sin tacksamhet till schejk Mohammed bin Zayed för alla hans insatser för fredlig samlevnad och domaren Abdel Salam, som han kallade hela projektets enfant terrible som full av idéer har hjälpt dem alla att gå framåt.

Syskonskapet - mänsklighetens nya front

"Tack till alla för att ha riktat sig mot syskonskapet, för att idag är det mänsklighetens nya front. Antingen är man syskon eller så bryter vi ner varandra", sa påven och förklarade att det idag inte finns tid för likgiltighet:

Vi kan inte rentvå oss inför detta genom distans, likgiltighet och ointresse. Antingen är vi syskon eller, om ni tillåter det, så faller allt. Det är en front. Frontlinjen på vilken vi måste bygga – detta är vårt sekels och vår tids utmaning.

Födda av samma fader

"Syskonskap betyder en utsträckt hand och respekt" och "det finns inte något verkligt syskonskap om man förhandlar om sina övertygelser", underströk påven:

Vi är syskon, födda av samma fader. Med olika kulturer och traditioner – men alla syskon. Och genom att respektera våra olika kulturer och traditioner och våra olika medborgarskap måste vi bygga detta syskonskap. Inte förhandla om det.

Antingen syskon eller fienden

Det är dags att lyssna på varandra och acceptera den andre, underströk han, för att vi är antingen "syskon eller fienden".

Det krävs inte vara ett krig för att göra sig ovänner. Det räcker med att ignorera. Det får vara slut denna teknik – för det omvandlas till en teknik – genom beteendet att titta bort och ignorera den andre, som om den inte existerade.


Påvens tack till Zayed-pristagarna Guterres och Ibn Ziaten

Påven Franciskus tackade avslutningsvis pristagarna av Zayed-priset: FN:s generalsekreterare Antonio Guterres för alla hans ansträngningar för fred och Latifa Ibn Ziaten för att vara en mamma för många unga och så förebygga radikalisering.

04 februari 2021, 15:59