Sök

Audiensen. Påven tacksam för pilgrimsfärden i Irak

Vid onsdagens allmänna audiens 10 mars tackade påven Franciskus alla som gjorde hans apostoliska resa i Irak 5-8 mars möjlig och inbjöd till böner "för att dessa dagar ska bidra till den fortsatta resan mot syskonskap och fred i Irak, Mellanöstern och hela världen".

Katarina Agorelius - VatikanstatenPåven Franciskus ägnade den allmänna audiensen 10 mars åt att tacka för den apostoliska resan han just har avlagt i Irak, 5-8 mars. Audiensen strömmas fortsättningsvis, på Vatican News' kanaler, från apostoliska palatsets bibliotek för att undvika risker för smittspridning av coronaviruset genom folksamlingar.


Påvens tack följer här på svenska:

Kära bröder och systrar!

Genom Guds försyn har jag de senaste dagarna kunnat avlägga en påves första besök i Abrahams land. Jag vill tacka dem som gjorde min apostoliska resa till Irak möjlig: republikens president och regering, patriarkerna, biskoparna och de olika kyrkornas troende, samt landets religiösa myndigheter. Jag är storaytatollan Al-Sistani särskilt tacksam för vårt hjärtliga möte i Najaf. Mitt besök var tänkt som en botgörande pilgrimsfärd, för att visa min närhet och solidaritet med en kyrka av martyrer i ett land som har lidit så stort av våld, terrorism och krig, och vittnat om en omfattande minskning av dess kristna närvaro. Vid mitt möte med de religiösa ledarna i Ur, bad vi för en ökning i syskonskap och samarbete mellan troende. Där, på den plats där Abraham tog emot Guds kallelse, gav två unga irakier – en kristen och en muslim – ett rörande vittesbörd om en vänskap i stånd att respektera olikheter och samtidigt förbli grundade i kärleken till Gud och medmänniskan. I den syrisk-katolska katedralen i Bagdad, där 48 personer mördades 2010, i mötena i Mosul och Karakosh bland de förstörda kyrkorna och moskéerna och vid de eukaristiska firandena i både Bagdad och Erbil, reflekterade vi över vår kallelse som kristna att vara vittnen om den förlåtelse, försoning och fred som Kristus lärde ut. Låt oss be för att dessa dagar ska bidra till den fortsatta resan mot syskonkap och fred i Irak, Mellanöstern och hela världen.

 

 

10 mars 2021, 10:00