Sök

Påvens mässa i Erbil: "Kyrkan i Irak lever"

Den sista etappen på påven Franciskus söndag i norra irak var en utomhusmässa på Franso Hariri stadion i Erbil. Här tog påven avsked till de irakiska kristna ”detta Guds heliga och trogna folk”.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Franso Hariri stadion i Erbil rymmer närmare 30 tusen åhörare men vid mässan deltog endast 10 tusen för att minska risken för smittspridning. Många fler deltog genom direktsändningen via tv och sociala medier.

Jag ser att kyrkan i Irak lever, att Kristus lever och verkar i detta sitt heliga och trogna folk, sa påven Fransciskus i sin sista predikan i Irak.

Falska bilder av Gud

Påven baserade sin predikan på aposteln Paulus ord till Korintierna "Kristus är Guds kraft och Guds visdom" (1 Kor 1,24). Jesus, sa påven, uppenbarade att hans kraft och visdom är att sprida barmhärtighet och förlåtelse, särskilt till dem mest i nöd.

Det är så lätt att falla i fällan att tro att vi måste bevisa för andra att vi är starka, att vi är kloka ... att vi behöver skapa falska bilder av Gud, som kan ge oss säkerhet ... (jfr 2 Mos 20, 4–5), sa påven oh förklarade att vi egentligen hur de korsfäste Jesus uppenbarar Guds kraft och visdom, när han presenterar de sår som vi botas med för Fadern:

”Här i Irak finns det så många av deras bröder och systrar, vänner och medborgare som bär sår efter krig och våld, både synliga och osynliga sår! Det är frestande att svara med en mänsklig kraft, med en mänsklig visdom på dessa och andra smärtsamma fakta. Men det är Guds sätt som Jesus visar oss. Han gick själv den vägen, och han kallar oss att följa honom.”

Bort med falskhet och hyckleri

I söndagens evangelieläsning (Joh 2: 13-25) driver Jesus ut alla växlare ur templet, och påven förklarade varför Jesus agerade så våldsamt:

”För att Fadern hade sänt honom för att rena templet: inte bara templet i sten utan framför allt vårt hjärtas tempel. Jesus fann sig inte att hans Faders hus var en marknadsplats, och han vill att våra hjärtan ska hållas fria från kaol, oordning och förvirring. Vårt hjärta måste tvättas, städas upp och renas. Från vaddå? Från falskheten som smutsar ner hjärtat, hyckleri och dubbelhet.”

Men hur renar vi vårt hjärta? Frågade sig påven: ”Vi ensamma är inte kapabla till det; vi behöver Jesus. Han har makten att övervinna vårt onda, att läka oss, och återställa våra hjärtans tempel”.

Låt oss inte dö i vår synd

Påven Franciskus påminde om hur ”Kristus, ensam, kan rena oss från onda gärningar - han som dog och uppstod från de döda, han är Herren!”:

”Kära bröder och systrar, Gud låter oss inte dö i vår synd. Inte ens när vi vänder honom ryggen överger han oss. Han letar efter oss, han följer efter oss, för att kalla oss till omvändelse och för att rena oss…. Herren vill att vi ska räddas, han vill att vi ska vara ett levande tempel för hans kärlek, i broderskap, i tjänst och i barmhärtighet.”

Undvik hämnd – välj att vara fredens redskap

Efter att ha helat oss delar han sin egen kraft och visdom med oss, fortsatte påven, och uppmanade till att undvika till att kastas i en oändlig hämndspiral utan istället vara redskap för Guds fred och barmhärtighet, tålmodiga och modiga hantverkare för en ny social ordning. Att vara kristna kommuniteter som består av ödmjuka och enkla människor, tecken på det kommande riket, kärlekens, rättvisans och fredens kungariken.

Kyrkan i Irak lever

Påven Franciskus sa att kyrkan i Irak har gjort mycket och fortsätter att göra mycket för att förkunna korsets underbara visdom och sprida Kristi barmhärtighet och förlåtelse, särskilt till de mest i nöd.

”Även i stor fattigdom och stora svårigheter har många av er generöst gett de fattiga och lidande konkret hjälp och solidaritet. Det är en av anledningarna som fick mig att komma som pilgrim till er, för att tacka er och stärka er i er tro och vittnesbörd. Idag kan jag se och personligen känna att kyrkan i Irak lever, att Kristus lever och verkar i detta heliga och trogna folk.”

07 mars 2021, 21:13