Sök

Mosul. Påvens bön för krigsoffren i Irak och hela Mellanöstern

Med ett litet följe reste påven Franciskus denna söndag 7 mars till Mosul på Nineveslätten för att be för alla krigsoffer i denna stad, Irak och hela Mellanöstern. Påven reste tidigt på morgonen från Bagdad till Erbil, där han träffade regionens ledare på flygplatsen innan han tog sig med helikopter till Mosul.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten


Efter välkomst- och hälsningsord på de tre kyrkornas torg i Mosul, tredje dagen på denna apostoliska resa 5-8 mars, bad påven för alla krigsoffer. På torget Hosh al-Bieaa ligger fyra kyrkor; syrisk-katolska, armenisk-ortodoxa, syrisk-ortodossa och kaldéiska. Detta torg förstördes mellan åren 2014 och 2017 av terrorattacker.

Påven sa att han “innan bönen till krigsoffren i denna stad Mosul, i Irak och i hela Mellanöstern” ville dela med sig av några tankar:

Om Gud är livets Gud – och det är han – är det inte tillåtet för oss att döda syskonen i hans namn.

Om Gud är fredens Gud – och det är han – är det inte tillåtet för oss att kriga i hans namn.

Om Gud är kärlekens Gud – och det är han – är det inte tillåtet för oss att hata syskonen.

Påven inbjöd alla att tillsammans med honom be för alla krigets offer, “för att Allsmäktige Gud ger dem evigt liv och ändlös frid och tar emot dem i sin kärleksfulla omfamning. Och vi ber även för alla oss, för att bortom religiös tillhörighet kan vi leva i harmoni och fred, medvetna om att vi i Guds ögon alla är bröder och systrar.”.

Bönen

"Högste Gud, tidens och historiens Herre, av kärlek skapade Du världen och slutar aldrig utgjuta dina välsignelser över dina skapelser. Du, bortom lidandets och dödens hav, bortom våldets frestelser, orättvisa och orättvis vinst, följer dina söner och dina döttrar med Faders ömma kärlek.

Men vi människor, otacksamma för dina gåvor och distraherade av våra alltför jordiska bekymmer och ambitioner, har ofta glömt din plan av fred och harmoni. Vi har stängt oss själva och i våra egenintressen och, likgiltiga för Dig och andra, har vi bommat igen fredens portar. På så sätt upprepades det som profeten Jona hörde om Nineve: människornas ondska har stigit till himlen (jfr Jon 1:2). Vi har inte höjt renade händer mot himlen (jfr 1 Tim 2:8), utan från jorden höjdes än en gång ropet från den oskyligas blod (jfr Mos 4:10). Nineves invånare lyssnade i Jonas berättelse på din profets röst och fann frälsning i omvändelsen. Även vi, Herre, då vi anförtror dig de många offer för människans hat mot människan, låt oss be om din förlåtelse och bönfalla för omvändelsens nåd:

Kyrie eleison! Kyrie eleison! Kyrie eleison!

[kort tystnad]

Herre vår Gud, i denna stad vittnar två symboler om mänsklighetens eviga önskan att närma sig Dig: moskén Al-Nouri med sin minaret Al Hadba och kyrkan Vår Fru av klockan. Det är en klocka som sedan mer än hundra år påminner de förbipasserande om att livet är kort och tiden är värdefull. Lär oss att förstå att Du har anförtrott oss din plan av kärlek, fred och försoning, så att vi ska förverkliga den i tiden och den korta stunden av vårt jordiska liv. Låt oss förstå att man endast genom att omsätta den i praktiken utan dröjsmål åter kan bygga upp denna stad och detta land och läka de hjärtan som är sönderslitna av smärta. Hjälp oss att inte tillbringa tiden i tjänst för våra egoistiska, personliga eller gruppers intressen, utan i tjänsten för din kärleksplan. Och när vi går vilse, hjälp oss att lyssna på Guds sanna mäns röster och omvända oss i tid för att inte förgöra oss själva igen med förstörelse och död.

Vi anförtror Dig dem vars jordiska liv har förkortats av deras syskons våldsamma hand och vi ber även för alla dem som har gjort och gör sina bröder och systrar illa: må de rörda av din barmhärtighets kraft omvända sig .

Requiem æternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis.

Vila i frid. Amen."

07 mars 2021, 09:00