Sök

Påven i Mosul tar emot inbjudan till kristna att flytta tillbaka

Påven Franciskus' tredje dag i Irak, 7 mars, gick till landets norra del och inleddes med möte med autonoma irakiska Kurdistans president och religiösa och civila myndigheter på Erbils flygplats. Han reste strax därpå till Mosul på Nineveslätten för att visa det krigsdrabbade folket sin närhet.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Tredje dagen på sitt apostoliska besök i Irak reste påven Franciskus, tidigt på söndagsmorgonen 7 mars, från Bagdad till norra Irak. Hans första etapp var Erbil i autonoma irakiska Kurdistan. I denna kanske äldsta stad i världen togs han emot av regionens president och representanter för de religiösa och civila myndigheterna och mötte presidenten och regionens premiärminister i flygplatsens vip-lounge.

Påvens möte i Erbil med autonoma irakiska Kurdistans president och premiärminister

De fyra kyrkornas torg i Mosul

Strax efter detta möte reste påven, tillsammans med ett mycket litet följe, med helikopter till Mosul på Nineveslätten och till Hosh al-Bieaa, de fyra kyrkornas torg - syrisk-katolska, armenisk-ortodoxa, syrisk-ortodossa och kaldéiska - som förstördes mellan åren 2014 och 2017 av terrorattacker. Här höll påven en minnesstund för krigsoffren, men innan bönen tackade påven för den kaldéiska ärkebiskopen av Mosul Najeeb Michaeels välkomsttal och flera personers vittnesbörd.

Påven talade om hur den tragiska minskningen av kristna "här och i hela Mellanöstern, är en oräknelig skada inte bara för de inblandade personerna och gemenskaperna, utan för själva samhället som de lämnar”. Som tidigare under denna apostoliska resa liknade påven de många kulturerna och religionerna i detta land vid färgade trådar som binds till en enda matta och sa att ”en liten bortsliten tråd kan förstöra helheten”.

“Påven sa att han därför gärna tar emot inbjudan till de kristna att flytta tillbaka till staden och anta deras ”viktiga roll i rehabiliterings- och förnyelseprocessen”

Ett av vittnena var en katolsk präst, som berättade om syskonskapet med muslimerna och att han då han kom tillbaka till Mosul blev väl mottagen och respekterad och påven tackade för “dessa tecken som den Helige Anden låter blomma i öknen" som låter oss se att "det är möjligt att hoppas på försoning och ett nytt liv”.

Ett annat vittnesbörd gavs av en sunnit, som påminde om att Mosuls identitet är den harmoniska samlevnaden mellan olika kulturer. Påven sa att han därför gärna tar emot inbjudan till de kristna att flytta tillbaka till staden och anta deras ”viktiga roll i rehabiliterings- och förnyelseprocessen”.


Freden starkare än kriget

”Här i Mosul är krigets och fientlighetens tragiska konsekvenser alltför uppenbara. Så grymt det är att detta land, civilisationens vagga, har drabbats av en så omänsklig storm, med förstörda antika kultplatser och tusen och åter tusen personer – muslimer, kristna, yetzidier och andra – som har tvångsförflyttats eller dödats!”

Påven sa att vi idag, trots allt på nytt bekräftar vår övertygelse att syskonskap är starkare än brödramord, att hoppet är starkare än döden, freden starkare än kriget. Denna övertygelse, sa påven, är mer vältalig än hatet och våldet ”som förvränger Guds namn genom att gå förstörelsens vägar”.

07 mars 2021, 09:00