Sök

Detalj av Kristus-ikon fra Katarinaklosteret i Sinai Detalj av Kristus-ikon fra Katarinaklosteret i Sinai  

Aperuit illis på norsk

Det var med sitt apostoliske brev Aperuit illis i 2019 at pave Frans innstiftet Guds ords søndag, som feires på tredje søndag i det alminnelige kirkeår.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Aperuit illis kan leses på norsk:

Del 1. Uvitenhet om Skriftene er uvitenhet om Kristus (1.–3.)
Del 2. «Slik at folket skulle forstå» (4.–5.)
Del 3. Brødet og ordet (6.–8.)
Del 4. Frelse, åndelighet, inkarnasjonsprinsipp (9.–11.)
Del 5. «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt» (12.–13.)
Del 6. Bibelens «forklarelse» (14.)
Del 7. «Salige er de som hører Guds ord og tar vare på det» (15.)

 

19 januari 2021, 13:28