Sök

Angelus Angelus  (ANSA)

Angelus: Skatten og perlen

«Søk himmelriket med en sunn rastløshet.» Den som leter, han finner.

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Søndag 26. juli var evangelieteksten:

Himmelriket er likt en skatt som var gjemt i en åker. En mann fant den, dekket den til igjen, og i sin glede gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte åkeren.
Himmelriket er også likt en kjøpmann som lette etter fine perler. Da han fant en særlig verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte den. […] (
Matt 13,44–52 fra Bibel 2011)

Her følger det paven sa før angelusbønnen, med i tillegg deloverskrifter:

Matteus’ siste lignelser om himmelriket

Kjære brødre og søstre, god dag!

Dagens evangelium (jf. Matt 13,44–52) består av de siste lignelsene i det kapitlet som Matteus vier til lignelser om himmelriket. Det er tre kort skisserte lignelser: den om skatten som var gjemt, den om den verdifulle perlen og den om fiskenoten satt i sjøen.

Guds nåde og vår villighet

Jeg vil se på de to første. Himmelriket blir sagt å ligne to forskjellige verdifulle gjenstander, nemlig skatten som var gjemt i åkeren og perlen av stor verdi. De som finner perlen og skatten reagerer praktisk talt på samme måte: Begge, både mannen og kjøpmannen, selger alt for å kjøpe det som nå er dem mest kjært. Med disse to lignelsene prøver Jesu å få oss med på byggingen av himmelriket og nevner et vesentlig trekk ved kristenliv, ved livet i himmelriket: Full tilslutning til himmelriket krever villighet til å våge å satse alt. Både mannen og kjøpmannen i lignelsene selger nemlig alt de har og oppgir dermed sin materielle sikkerhet. Av dette forstår man også at byggingen av riket ikke krever bare Guds nåde, men også menneskets aktive beredvillighet. Nåden gjør absolutt alt! Av oss kreves kun beredvillighet til å ta imot nåde, til ikke å gjøre motstand mot den: Nåden gjør alt, men «mitt» ansvar og «min» beredvillighet er påkrevd.

Sunn rastløshet, alltid framover

De handler bestemt og radikalt, begge disse søkende mennene, som gir avkall på det de har for å kjøpe noe mer verdifullt. Jeg vil si at det er enveis handlinger, det er intet fram og tilbake, kun framover. Og dessuten handler de med glede, ettersom begge har funnet skatten. Vi er kalt til å innta disse to evangeliske skikkelsenes holdning og søke himmelriket med en sunn rastløshet. Det er om å gjøre å gi slipp på våre verdslige sikkerheter, som tynger oss og forhindrer oss i å søke og bygge opp riket: eiertrang, vinnings- og maktlyst, egoisme.

Ikke fyrverkeri, men ekte lys

Nå i vår tid har noen, som vi vet, et middelmådig og slapt liv, og det kan skyldes de ikke har søkt noen ekte skatt: De nøyer seg med attraktive, men kortvarige ting, med glitrende blendverk som ender i mørke. Rikets lys derimot er ikke fyrverkeri, det er lys: Fyrverkeri varer bare et øyeblikk, rikets lys har vi med oss hele livet.

Kreativitet

Himmelriket er det motsatte av de overfladiske ting som verden har å by på, det er det motsatte av et banalt liv: Det er en skatt som daglig fornyer vårt liv og åpner det for større horisonter. De som har funnet denne skatten har nemlig et kreativt og søkende hjerte, som ikke gjentar seg selv, men finner opp. De stikker ut og følger nye veier, som leder oss til å elske Gud, til å elske andre, til virkelig å elske oss selv. Kjennetegnet ved dem som vandrer denne veien er kreativitet, alltid å ville og søke mer. Og kreativiteten tar tak i liv og gir liv, og gir og gir og gir … Den søker stadig nye måter å gi liv.

Glede

Jesus, han som er den gjemte skatten og den særlig verdifulle perlen, kan ikke annet enn å vekke glede, all verdens glede: Gleden over å oppdage at ens eget liv har en mening, gleden over å bruke livet på helliggjøringens eventyr.

Bønn

Må jomfru Maria hjelpe oss å søke himmelrikets skatt hver dag, slik at våre ord og våre handlinger avspeiler den kjærlighet som Gud har gitt oss ved Jesus.

27 juli 2020, 09:59