Sök

«Nedferden til dødsriket». Kristus, Adam og Eva. Fra inkarnasjonsveggen i Redemptoris mater-kapellet i Vatikanet «Nedferden til dødsriket». Kristus, Adam og Eva. Fra inkarnasjonsveggen i Redemptoris mater-kapellet i Vatikanet 

Pave Frans’ budskap til Verdensungdomsdagen 2020

«Du unge mann, jeg sier deg: Stå opp!» er temaet for årets Verdensungdomsdag. «Om du har tapt din indre kraft, dine drømmer, entusiasme, håp og raushet, står Jesus foran deg, slik han stod foran enkens døde sønn, og med all sin oppstandelseskraft oppfordrer han deg: ‘Du unge mann: Stå opp!’».

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

«Oppstandelsesverb» i temaene for 2020, 2021 og 2022

Neste store, internasjonale Verdensungdomsdag vil finne sted i Lisboa i år 2022. Temaet vil da være: «Maria dro av sted og skyndte seg opp» (Luk 1,39).

I 2020 og 2021 feires Verdensungdomsdagene på bispedømmenivå. Årets tema er altså: «Du unge mann, jeg sier deg: Stå opp!» (Luk 7,14). Neste år er det: «Reis deg! Jeg gjør deg til vitne om det du har sett» (jf. Apg 26,16).

Felles for de tre temaene er verb som beskriver oppadgående bevegelse, «oppstandelsesverb»: På norsk er det «stå opp» i 2020, «reis deg» i 2021, og «dro av sted og skyndte seg opp» eller «stod opp» i 2022.

Årets tema

Årets tema er hentet fra fortellingen om oppvekkingen av enkens sønn i Nain, beskrevet i Luk 7,11–17.

Paven minner om det han skrev i Christus vivit om dette underet: «Om du har tapt din indre kraft, dine drømmer, entusiasme, håp og raushet, står Jesus foran deg, slik han stod foran enkens døde sønn, og med hele sin oppstandelseskraft oppfordrer han deg: ‘Du unge mann: Stå opp!’» (Christus vivit, 20).

Sammen med disiplene og en stor folkemengde er Jesus på vei inn i Nain. Ved byporten møter de et likfølge på vei ut av byen. En ung mann, en enkes eneste sønn, er død. Da skjer det som paven tar som utgangspunkt for årets budskap til Verdensungdomsdagen for de unge:

«Da Herren fikk se enken, fikk han inderlig medfølelse med henne og sa: ‘Gråt ikke!’ Så gikk han bort og la hånden på båren. De som bar den, stanset, og han sa: ‘Du unge mann, jeg sier deg: Stå opp!’ Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og Jesus ga ham til moren» (Luk 7,13–15).

Å se smerten og døden

Hvordan forholder Jesus seg i Nain? For det første har han et meget oppmerksomt blikk. Han «fikk se enken». Midt i likfølget ser han denne kvinnen, med hennes ubeskrivelige lidelser. Hans blikk blir innledningen til et møte.

Paven ber sine unge lesere spørre seg: «Hvordan er mitt blikk?» Har jeg øyne for andre mennesker i deres smerter og problemer – i deres «død» – eller henger mine øyne fast ved mobilen?

Rundt oss, og kanskje også inni oss, finnes det nemlig mye død, både fysisk, åndelig, følelsesmessig og sosialt. Paven gir en del eksempler: Unge som gambler med livet, unge uten håp og motivasjon, deprimert ungdom, ensom ungdom. Overfladisk ungdom: «Det heter om deg at du lever, men du er død» (Åp 3,1). Ungdom fanget i digital narsissisme, som på sikt vil oppleve sløvhet og livslede. Ungdom som lider på grunn av rusavhengighet, kriminalitet, fattigdom, alvorlig sykdom.

Også personlige nederlag kan forårsake negativitet. Enden på en drøm kan synes som enden på alt. Men alle mennesker må gjennom nederlag. Nettopp et nederlag kan vise seg å være en nåde: Ofte er det slik at noe vi trodde ville gjøre oss lykkelige, egentlig bare var en illusjon, en «avgud». Avguder forlanger alt av oss og gjør oss til slaver, men gir oss egentlig ingenting og til slutt raser de sammen, og bra er det.

Å være barmhjertig

Jesus fikk «inderlig medfølelse» med guttens mor, leser vi. Han er grepet og tar del i hennes virkelighet. Han lider med henne. Guttens død blir hans død.

Unge mennesker viser seg ofte som med-lidende, skriver paven. Ved katastrofer som jordskjelv og oversvømmelser dukker det gjerne opp en del unge som ønsker å hjelpe til. Mange unge ønsker nå å forsvare skaperverket, for eksempel.

Paven ber dem beholde sin følsomhet. Enkelte ting kan man bare se «med øyne renset av tårer» (Christus vivit, 76). Den som er i stand til å gråte med andre, vil bli lykkelig.

Å nærme seg og «berøre»

Jesus stopper likfølget. Han går helt bort til den døde og legger «hånden på båren». Han er nær, han er hans neste. Ved Jesu berøring gir Den hellige ånd gutten livet tilbake.

Unge mennesker kan gå bort til unge som er døde inni seg, og berøre dem, for å gi dem liv. «Den hellige ånd gjør dette mulig, hvis dere selv først er blitt berørt av hans kjærlighet, hvis deres hjerte er myknet etter å ha erfart hans godhet mot dere.»

«Du unge mann, jeg sier deg: Stå opp!»

Vi vet ikke hva den unge mannen het. Hver av oss er invitert til å identifisere seg med ham. «Stå opp!» sier Jesus til hver enkelt av oss. For det hender stadig vekk at vi faller og blir liggende nede. De eneste som ikke faller, er de som ikke vandrer, men de kommer seg da heller ikke av flekken.

 

Vi bør høre på Kristus og gå med på å bli hjulpet opp. Det livet han vil gi oss er verdt å leve, for han hjelper oss å bruke vår tid på en verdig og fruktvar måte.

«Det er virkelig en nyskapelse, en ny fødsel. Ikke en form for psykologisk betinging. Mange av dere kan i vanskelige stunder ha fått høre ‘magiske’ moteord, som angivelig skal løse alle problemer: ‘Tro på deg selv‘, ‘finn fram til ressursene i deg selv’, ‘bli oppmerksom på din positive energi’ … Men dette er ganske enkelt ord og hjelper ikke dem som virkelig er ‘døde innvendig’. Kristi ord har en annen konsistens, det er uendelig dypere. Det er et guddommelig og skapende ord, det alene kan bringe tilbake livet, der det har sluknet.»

Det nye liv som «oppstandne»

«Da satte den døde seg opp og begynte å tale». Når Kristus rører ved et menneske, og det kommer tilbake til livet, ønsker det straks å uttrykke seg, å vise seg slik det er, med alle sine ønsker, behov og drømmer.

Og når vi begynner å kommunisere, trer vi inn i relasjoner. «Døde» mennesker er lukket og har få eller overfladiske og falske relasjoner. Men når vi får livet tilbake, blir vi «gitt til andre», slik den unge mannen i Nain ble gitt til moren.

I dagens verden er det mange «forbindelser», men ofte lite kommunikasjon. Med sitt budskap ønsker paven sammen med de unge ut fra Jesu «stå opp!» å utfordre til kulturell endring. Dette «stå opp» er «en innbydelse til å åpne seg for en virkelighet som går langt ut over den virtuelle. Det betyr ikke å forakte teknologi, men å bruke den som et middel og ikke som et mål. ‘Stå opp’ betyr også ‘drøm’, ‘våg’, ‘gjør en innsats for å forandre verden’, pust liv i dine ønsker, ha øyne for himmelen, stjernene, verden rundt seg. ‘Stå opp og bli det du er!’»

Når noen gir seg selv og sitt liv, vil det ikke være forgjeves. Noen vil være der og ta imot gaven.

Paven avslutter med noen tanker om «moren» i Nain. Hun kan stå for Maria og for Kirken.

Hele budskapet på engelsk og flere andre språk
Jesus trøster en mamma. En katekese om underet i Nain
Ungdomssynodens hjemmeside
Bilder fra Redemptoris mater-kapellet i Vatikanet

08 mars 2020, 16:21