Sök

#Synod2018 - Ungdomar vittnar om vem Jesus är för dem

I samband med ungdomssynoden gick vi ut på Roms gator för att be de unga katoliker vi mötte svara på frågan "Vem är Jesus för dig?" I ett videoklipp har vi samlat deras svar, som vittnar om en relation fylld av kärlek, trohet och tacksamhet.

Vem är Jesus Kristus för dig?, uppmanade påven Franciskus de troende till att svara på, då han predikade under sin mässa i Sankta Martas kapell för ett par veckor sedan. Han sa: Om någon frågar oss ’Vem är Jesus?’ svarar vi det som vi har lärt oss i katekesundervisningen. Det vi säger i trosbekännelsen. Men att svara på frågan 'Vem är Jesus för mig?’ är annorlunda, för svaret måste komma från vårt hjärta, det vill säga från vår erfarenhet i mötet med Jesus. 

02 november 2018, 13:25