Sök

«Heller ikke Menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange» (Mark 10,45) «Heller ikke Menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange» (Mark 10,45) 

«Den som vil bli stor blant dere …». Angelus

Evangelieteksten søndag 21. oktober fortalte hvordan det gikk da apostlene Jakob og Johannes forsøkte å sikre seg de beste plassene.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

«Den som vil bli stor blant dere, skal være tjeneren deres», lærte Jesus sine apostler. Han var selv alles tjener. Her er evangelieteksten:

Jakob og Johannes, Sebedeus-sønnene, kom til ham og sa: «Mester, det er noe vi vil be deg gjøre for oss.» «Hva vil dere jeg skal gjøre for dere?» spurte han. De svarte: «La oss få sitte ved siden av deg i din herlighet, den ene på din høyre side og den andre på din venstre.» Men Jesus sa til dem: «Dere vet ikke hva dere ber om. Kan dere drikke det begeret jeg drikker, eller bli døpt med den dåpen jeg døpes med?» … (Les hele Mark 10,35 – 45 i Bibel 2011.)

Her følger en oversettelse av alt det paven sa før angelusbønnen søndag 21. oktober:

Kjære brødre og søstre, god dag!

«La oss få sitte ved siden av deg i din herlighet»

Dagens evangelietekst beskriver hvordan Jesus nok en gang med stor tålmodighet prøver å rette på disiplene sine og få dem til å vende om fra verdslig mentalitet til Guds mentalitet. Det er Jakob og Johannes, to av de aller første som Jesus møtte og kalte til å følge seg, som gir ham anledning til det. De er to av de aller første som Jesus møtte og kalte til å følge seg. De har nå gått lenge sammen med ham og tilhører gruppen av tolv apostler. Underveis til Jerusalem er disiplene meget spente på om Jesus der, i anledning påskefesten, endelig vil opprette Guds rike. De to brødrene tar da mot til seg, nærmer seg og kommer med sin anmodning til Mesteren: «La oss få sitte ved siden av deg i din herlighet, den ene på din høyre side og den andre på din venstre» (vers 37).

Følg nå meg og lær kjærlighetens vei, «med tap»

Jesus vet at Jakob og Johannes brenner for ham og for Rikets sak, men han vet også at deres forventninger og iver er smittet av denne verdens ånd. Så han svarer slik: «Dere vet ikke hva dere ber om» (vers 38). Mens de snakker om å få sitte på «herlighetens troner» ved siden av kong Kristus, taler han om å drikke et «beger» og bli døpt med en «dåp», altså om sin lidelse og død. Jakob og Johannes, stadig med sikte på det etterlengtede privilegiet, svarer umiddelbart: Ja, «det kan vi!». Men heller ikke nå skjønner de egentlig hva det er de sier. Jesus forutsier at de vil komme til å drikke hans beger og motta hans dåp, altså at også de, likesom de andre apostlene, vil ta del i hans kors, når deres time kommer. «Men» – avslutter Jesus – «hvem som skal sitte ved min høyre eller venstre side, er det ikke min sak å avgjøre. Der skal de sitte som det er gjort i stand til» (vers 40). Det er som han sier: Følg nå meg og lær kjærlighetens vei, «med tap». Seiersprisen vil vår himmelske Far ta seg av. – Kjærlighetens vei innebærer alltid «tap», for å elske innebærer å oppgi egoisme og selvopptatthet og i stedet tjene andre mennesker.

«Den som vil bli stor blant dere, skal være tjeneren deres»

Jesus merker at de andre ti apostlene blir sinte på Jakob og Johannes og at de altså har den samme verdslige mentaliteten. Han tar det som utgangspunkt for å lære bort noe som gjelder for kristne i alle tider, også i dag. Han sier: «Dere vet at de som blir regnet som fyrster over folkene, undertrykker dem, og stormennene deres styrer med hard hånd. Men slik er det ikke blant dere. Den som vil bli stor blant dere, skal være tjeneren deres, og den som vil være først blant dere, skal være alles slave» (vers 42). Det er den kristnes regel. Mesterens budskap er klart: De store her på jorden lager seg «troner» for å utøve sin makt; Gud derimot velger seg en ubekvem trone, korset, og gir sitt eget liv: Slik regjerer han. Menneskesønnen er ikke «kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange», sier Jesus (vers 45).

Tjenestens vei er kongeveien til himmelen

Tjenestens vei er den beste motgift mot jakten på de beste plassene – den beste medisin for klatrere – mot denne jaktsyken, som mange miljøer er smittet av. Heller ikke de kristne, Guds folk, og heller ikke kirkehierarkiet er forskånet. La oss derfor som Kristi disipler ta imot denne evangelieteksten som et kall til omvendelse, la oss modig og sjenerøst vitne om en Kirke som bøyer seg ned for føttene til de siste og tjener dem kjærlig i all enkelhet. Må jomfru Maria, som ydmykt sluttet seg fullstendig til Guds vilje, hjelpe oss med glede å følge Jesus på tjenestens vei, som er kongeveien til himmelen.

 

***

Etter angelusbønnen minnet pave Frans om at det var Verdensmisjonsdag med tema «la oss, sammen med de unge, bringe evangeliet til alle». Han bemerket at nå under ungdomssynoden fremkommer mange vitnesbyrd fra de unge, og at ofte er det nettopp ved hjelp av andre unge at det har lykkes dem å finne livets mening og glede.

Han hilste også en Caritas Internationalis-gruppe ledet av kardinal Tagle, som deltar i «Share the journey»-initiativet.

22 oktober 2018, 10:37