Sök

Fra generalaudiensen 6. juni 2018 Fra generalaudiensen 6. juni 2018  (Vatican Media)

Fermingen – 3. For Kirkens åndelige vekst

I anledning sitt ad limina-besøk feiret de nordiske biskopene messe ved Peters grav under hovedalteret i Peterskirken onsdag 6. juni. En del norske pilegrimer deltok først på messen og deretter på generalaudiensen på Petersplassen. Pave Frans fortsatte sin trosundervisning om fermingens sakrament.

Vuokko-Helena Caseiro

Innledningsvis ønsket paven å understreke at Den hellige ånd er en gave. Han gikk utenfor manuskriptet og sa: «Når biskopen salver oss med olje, sier han: ‘Ta imot Guds gave, Den hellige ånd‘. Den gaven, Den hellige ånds gave, kommer inn i oss og bærer frukt for at vi skal kunne gi den til andre. Vi får for å kunne gi. Vi bør aldri ta imot noe for å beholde det inni oss, som om sjelen var et lagerrom.» Senere bemerket han at «noen tror at det fins herrer i Kirken: paven, biskopene, prestene. Og så er det arbeiderne. Nei: Kirken er alle! Alle! Og alle har vi ansvar for å helliggjøre hverandre, for å ta oss av hverandre. Kirken er 'vi'-et: alle.» 

Et sammendrag av katekesen

Ved generalaudiensen ble det lest opp et engelsk sammendrag av katekesen. Her er en oversettelse av dette:

«Kjære brødre og søstre: I dagens katekese om fermingen vil vi overveie noen av fermingens virkninger. Den hellige ånds gave, som vi mottar i sakramentet, gjør oss i vår tur i stand til å være gaver for andre i Kirkens felleskap. Som levende lemmer på Kristi mystiske kropp er vi kalt til å delta i Kirkens liv og misjon både universelt og i vårt lokale kristne fellesskap. Som et talende tegn på denne kirkelige dimensjonen blir fermingens sakrament vanligvis meddelt av bispedømmets biskop. Som etterfølger av apostlene er det ham betrodd å fremme Kirkens enhet gjennom Åndens rike mangfold av gaver. Den fredshilsenen som biskopen utveksler med den nyfermede er en påminnelse om at hver enkelt må være med og bygge opp fellesskapet i tro, kjærlighet og kristen tjeneste. Må vi som har mottatt dette sakramentet hver dag åpne våre hjerter for Den hellige ånds befriende pust og la de gavene som vi har mottatt flamme opp på nytt til gode for hverandre, hele Kirken og den verden som vi lever i.»

En hilsen til de norske pilegrimene

Etter katekesen hilste pave Frans alle «engelsktalende pilegrimer og besøkende», især de fra «Irland, Norge, Nigeria, Kina, Filippinene og USA» med ordene: «Jeg påkaller vår Herre Jesu Kristi glede og fred over alle dere og deres familier.»

I morgen skal de nordiske biskopene blant annet møte pave Frans. Se program for ad limina-besøket på katolsk.no.

06 juni 2018, 11:10