Sök

En oversikt over pave Frans’ apostoliske reise til Irland

I helgen deltok pave Frans på de to siste dagene av det niende Verdensmøte for familier som fant sted i Dublin fra 21. til 26. august.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Etter hans «Brev til Guds folk» av 20. august var det forventet at han ville si mer om overgrepene i Kirken, og det gjorde han da også gjentatte ganger. Og på bakgrunn av sitt møte med irske overgrepsofre lørdag ba han Gud om tilgivelse under søndagsmessen.

Her er en oversikt over reisen:

Talen til myndighetene

Ved 12-tiden lørdag talte paven til myndighetene og det diplomatiske korps i Dublin Castle, blant annet om misbruk i Kirken.

Talen til de unge parene

Paven besøkte så St Mary’s Pro-Cathedral og ba ved det lyset som brenner der for alle overgrepsoffer. Hans tale var hovedsakelig mente å være svar på spørsmål som to unge par stilte ham – om hvordan de kan forklare andre sitt livsvalg, og om hvordan de kan formidle troen til sine barn. Les et sammendrag av besøket på svensk.

Besøket på kapusinerordenens dagsenter for hjemløse

Paven besøkte et dagsenter for hjemløse (The Capuchin day centre for homeless people). En av kapusinermunkene hadde sagt noe som rørte ved hans hjerte, sa paven, nemlig at «her spør dere ikke om noe. Det er Jesus som kommer [i de fattige]. Dere spør ikke om noe. Dere aksepterer livene slik de kommer, dere trøster, og hvis det trengs, tilgir dere. Dette får meg til å tenke – som en bebreidelse – på slike prester som i stedet stadig spør andre ut om deres liv, som i skriftestolen graver, graver, graver i samvittighetene … Deres vitnesbyrd her lærer prester å lytte, å være nær, å tilgi og ikke å spørre altfor mye. Å være enkle, slik Jesus sa om den faren (Luk 15,11–32), som da sønnen kom hjem, full av synder og laster, ikke satte seg i skriftestolen, ikke ga seg til å spørre, spørre, spørre; han aksepterte sønnens anger og omfavnet ham.» Les hele talen på engelsk.

Talen på familienes fest

Lørdag kveld deltok paven på familienes fest med 80 000 mennesker på Croke Park Stadium. Les et sammendrag av hans tale. I videoen på toppen av denne siden ser vi paven lære bort de tre ordene vi alle trenger for å kunne leve sammen: unnskyld (scusa/sorry), vær så snill (per favore/please) og takk (grazie/thank you). Det er Andrea Bocelli som synger.

Angelus i Vår Frue av Knock

Søndag formiddag besøkte paven helligdommen Vår Frue av Knock og holdt angelus. Han ba særskilt for alle overgrepsofre i Irland.

Messen i Phoenix Park

300 000 mennesker deltok på messen i Phoenix Park i Dublin. Les og lytt til pavens bønn til Gud om tilgivelse for alt misbruk i Kirken i Irland.

Rett etter messen ble det kunngjort at neste Verdensmøte for familier, i vil finne sted i Roma i år 2021.

Møtet med Den irske biskopskonferanse

Til slutt møtte paven den irske biskopskonferansen i et kvinnelig dominikanerkloster.

Pressekonferansen

Under flyreisen hjem var det som vanlig pressekonferanse. Paven snakket blant annet om svenske erfaringer med migrasjon og integrasjon og ga råd til foreldre med barn som viser tegn på homofili. Les hva paven sa om enkelte andre temaer på svensk, eller les alt på engelsk.

Les om hele reisen på engelsk.

27 augusti 2018, 11:12