Sök

Påven under presskonferensen Påven under presskonferensen  

Påven till journalisterna "Jag mötte en stark tro i Irland"

Övergrepp som begåtts av kyrkan i Irland stod i centrum under presskonferensen med påven Franciskus på planet på väg hem från Irland. Påven uttryckte sin beundran för Irlands tro och på vad gäller Msgr Viganòs ord sa påven: "Jag uttalar mig inte, bedöm ni." 71 journalister reste med påven under den två dagar långa apostoliska resan till Irland.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Efter mer än 40 minuter frågor och svar om dagens hetaste ämne – övergrepp – sa påven till journalisterna:  ”Jag har mött en så stark tro i Irland. Irländarna har lidit så djupt av övergrepp men de kan urskilja sanningen från halvsanningar, vilket en biskop hade sagt till honom ett par timmar tidigare. Även om läkningsprocessen fortfarande pågår och det finns inslag som verkar fördriva tron, är  tron fast.

"Jag säger inte ett ord"

De sju tidigare frågorna kretsade kring övergrepp. Den andra dagen i Dublin började med att ett dokument från tidigare apostoliska nuntien i USA, Msgr. Carlo Maria Vigano’ publicerades, som ifrågasätter påven i händelserna kring kardinal McCarrick. Theodore McCarrick är anklagad för sexuella övergrepp mot unga seminarister. Påven Franciskus uppmanade journalisterna till att dra sina egna slutsatser. "Jag säger så här: läs det noggrant och gör din egen bedömning. Jag kommer inte säga ett ord om detta. Jag tror att dokumentet talar för sig själv.”

En jury för varje fall

Istället talade han om andra ömtåliga och komplexa aspekter, till exempel hur man dömer en biskop som är anklagad för övergrepp. Påven avvisar Marie Collins önskan att inrätta en särskild domstol för detta ändamål. Hon var tidigare medlem av den påvliga kommissionen som inrättades för att ta itu med problemet och hon är själv ett offer för övergrepp i Irland. Påven sa att snarare än en domstol behövs en ny jury för varje fall, och nämnde ärkebiskopen av Guam som nyligen ställdes inför rätta och att en annan process som pågår.

Tala omedelbart

En fråga till påven är hur man ska bemöta så onda gärningar som prästerna har gjort. Påven sa att det första hindret är öppenhet. När man ser något måste man tala omedelbart. Många gånger har föräldrar täckt prästens övergrepp för att de inte tror på sina barn. Samtidigt kritiserar påven mediestormar, och sa till journalisterna: ”ert arbete är känslig, ni måste berätta, men alltid medvetna om att den anklagade kan vara oskyldig”.

Att ignorera är bristande föräldraskap

Påven uttryckte sin beundran för den irländska ministern som hade berättat för honom om det dramatiska fallet om barnhemmet som drevs av irländska nunnor i Tuam. Myndigheterna utreder platsen som visar sig ha varit skådeplats för upprepade övergrepp och fasor under de senaste årtiondena. Påven sa att han väntar på det slutliga resultatet av undersökningarna för att verifiera kyrkans ansvar.

Och när påven Franciskus fick en fråga om vad han skulle säga till en far vars barn erkände sin homosexualitet. Jag skulle säga till honom: "Be, fördöm inte, tala med honom, sök förståelse, ger utrymme för barnet att uttrycka sig. Att ignorera ett barn med homosexuella tendenser är ett bristande föräldraskap.

27 augusti 2018, 13:21