Sök

Pave Frans’ bønn om tilgivelse i Irland

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Det ble ingen vanlig syndsbekjennelse under messen i Phoenix Park i Dublin søndag 26. august. I stedet ba pave Frans Gud om tilgivelse for alt av maktmisbruk, samvittighetsovergrep og seksuelt misbruk i Kirken i Irland. Paven ba på spansk og ble simultantolket til engelsk.

Han innledet med å si at han dagen før hadde møtt åtte overgrepsofre, og at han på bakgrunn av det de hadde fortalt nå ønsket «å legge disse forbrytelsene fram for Herrens barmhjertighet og be om tilgivelse for dem». Så ba han:

 

Vi ber om tilgivelse for misbruket i Irland, for maktmisbruk, samvittighetsovergrep og seksuelt misbruk som bemyndigede medlemmer av Kirken har stått bak. På en særlig måte ber vi om tilgivelse for alt misbruk som har funnet sted på forskjellige typer institusjoner under ledelse av ordensfolk og andre medlemmer av Kirken. Og vi ber om tilgivelse for all utbyttingen av et stort antall mindreårige som arbeidskraft. Vi ber om tilgivelse.

Vi ber om tilgivelse for alle de gangene da vi som Kirke ikke viste overlevende overgrepsofre medlidenhet og ikke søkte rettferdighet og sannhet med konkret handling. Vi ber om tilgivelse.

Vi ber om tilgivelse for de medlemmer av Kirkens hierarki som ikke tok hånd om disse smertelige situasjonene, men tidde. Vi ber om tilgivelse.

Vi ber om tilgivelse for de barna som ble tatt fra sine mødre, og for alle de gangene da det til ugifte mødre som ville lete etter sine barn, og til barn, som lette etter sine mødre, ble fortalt at det var en dødssynd: Dette er ingen dødssynd, det er det fjerde bud. Vi ber om tilgivelse.

Må Herren opprettholde denne tilstanden av skam og anger og la den vokse, og må han gi oss kraft til å sørge for at disse tingene aldri skjer igjen og at rettferdigheten skjer fyllest. Amen.

27 augusti 2018, 10:41