Sök

Påvens till världens familjer ”det finns ingen perfekt familj, förlåt varandra”

En av höjdpunkterna under påven Franciskus resa till Irland var hans möte med familjerna under vakan i Croke Park Stadium, på lördagskvällen. Påven anlände klockan halv nio och blev mottagen av 80 000 familjemedlemmar, föräldrar, barn, mor- och farföräldrar, från hela världen som hade samlats för att be tillsammans, och fira familjen i påvens sällskap.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Bön, sång och dans alternerades av familjer från olika delar av världen som berättade om sina insikter, utmaningar och problem. Slutligen talade påven till de samlade, med särskild hänvisning till de familjer som hade talat till honom.

Äktenskaplig trohet är möjligt

I sina ord till familjerna fanns mycket av det påven brukar säga till familjer när han vid olika tillfällen under sitt pontifikat har mött dem. Han talade om vikten av förlåtelse i familjelivet, om familjens kallelse att sprida glädje, om hur avgörande det är att familjens medlemmar hittar stunder att be tillsammans. Han la även stor vikt vid ordet trohet.

”I fjärde kapitlet i Amoris Laetitia, skriver jag om hur Kristi kärlek som förnyar allt gör det möjligt att leva äktenskapets trohet, oupplöslighet, enhet och öppenhet för livet”, sa påven. ”Det nya vinet börjar fermentera under förlovningen, nödvändig men en passage, för att sedan mogna under det äktenskapliga livet i den ömsesidiga gåvan i sig själv, som möjliggör för de gifta att bli ett enda kött.”

Döp barnen in i Guds familj

”I en familj tar man hand om varandra, för Gud har gjort oss alla till sina barn i dopet”, sa påven. ”Det är därför som jag uppmanar föräldrar till att låta döpa sina barn så fort som möjligt, så att de kan bli en del av Guds stora familj", sa påven. 

"Familjens evangelium, en glädje för världen" är temat på detta Världsmöte för familjen, och påven uppmanade familjerna att leva den glädjen och vittna om den genom vardagens små gester av godhet.

Barn lär sig förlåtelse av föräldrarna

”Att förlåta betyder att ge något av sig själv. Jesus förlåter oss alltid. Med kraften i hans förlåtelse kan vi förlåta andra, om vi verkligen vill det”, sa påven och tillade att barn lär sig förlåta när de ser sina föräldrar förlåta varandra. 

Minska tiden på sociala medier

Vad gällde användningen av sociala medier vilket ett av de par som talade till påven tog upp, sa han att ”sociala medier inte nödvändigtvis är ett problem för familjer, utan kan hjälpa till att bygga ett "nätverk" av vänskap, solidaritet och ömsesidigt stöd. Sociala medier kan vara fördelaktiga om de används sparsamt och måttligt. Det är emellertid viktigt att dessa medel aldrig hotar det sanna nätverket i verkligheten och i blodbandshållanden. Risken är att fängslas i en virtuell verklighet som isolerar oss från autentiska relationer. Det finns ett behov av att minska tiden man tillbringar på sociala medier, för att tillbringa mer kvalitetstid med varandra och med Gud.”

Photogallery

Bilder från familjefesten
26 augusti 2018, 11:26