Sök

Påven Franciskus möter nygifta Påven Franciskus möter nygifta 

Påven: Vår värld behöver en kärleksrevolution!

Påven talade om äktenskapet och familjen i Dublins katedral: ”De dygder och sanningar som Herren lär oss är inte nödvändigtvis populära i dagens värld, som inte har så mycket nytta av de svaga, sårbara och alla som den anser vara ’ofruktbara’. Världen säger till oss att vara starka och oberoende och inte bry oss så mycket om de som är ensamma eller ledsna, förkastade eller sjuka, inte ännu födda eller döende. …. Vår värld behöver en kärleksrevolution! Låt denna revolution börja med er och era familjer!"

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven besökte Dublins katedral St Mary’s Pro-Cathedral. Påven bad inför det ljuset i katedralens kapell som är tänt för alla övergreppsoffer. Efter ärkebiskopen Diarmuid Martins välkomstord hälsade påven på ett åldrande par och två unga par som ställde två frågor till påven som han svarade på i sitt tal.

“Det är så viktigt att lyssna på de äldre och på våra mor- och farföräldrar!”

Påven tackade det äldre paret för att dela med sig av sin erfarenhet av ett femtioårigt äktenskap: ”Det är så viktigt att lyssna på de äldre och på våra mor- och farföräldrar!” Detta är en resurs för de unga generationerna sa påven.

Påvens ord till de unga föräldrarna

Äktenskapet är unikt

Påven svarade sedan på det ena unga parets fråga om hur de kan tala om äktenskapets sakrament med andra i dessa tider och sa att vi nuförtiden inte är vana vid något som varar hela livet ut. ”Av alla typer av mänsklig fruktbarhet är äktenskapet unikt. Det är en kärlek som skapar nytt liv. Det handlar om ömsesidigt ansvar för överföring av Guds gåva av livet och det ger en stabil miljö där det nya livet kan växa och blomstra. Bröllop i kyrkan, alltså äktenskapets sakrament, delar på ett särskilt sätt mysteriet med Guds eviga kärlek.” ”Hans kärlek är en klippa och en tillflykt i prövningens tider och ännu viktigare, en källa till ständig tillväxt i ren och varaktig kärlek”. ”Vi vet att denna kärlek är Guds dröm för oss och för hela den mänskliga familjen. Var snälla att inte glömma bort det!” sa påven.

“Be med varandra i familjen, tala om goda och heliga saker och låt vår moder Maria komma in i vårt familjeliv. Fira de kristna högtiderna. Lev i djup solidaritet med dem som lider och står i samhällets utkanter. När ni gör detta med era barn fylls deras hjärtan allteftersom med generös kärlek till andra”

Be med varandra i familjen

Det andra unga parets fråga handlade om hur föräldrar ska överföra tron till sina barn och påven sa ’hemkyrkan’ lär barnen meningen med trohet, integritet och uppoffring. ”De ser hur deras mor och far är med varandra, hur de bryr sig om varandra och andra och hur de älskar Gud och kyrkan. På det sättet kan barn andas in evangeliets friska luft och lära sig att förstå, döma och agera … tron de har tagit emot.” ”Så be med varandra i familjen, tala om goda och heliga saker och låt vår moder Maria komma in i vårt familjeliv. Fira de kristna högtiderna. Lev i djup solidaritet med dem som lider och står i samhällets utkanter. När ni gör detta med era barn fylls deras hjärtan allteftersom med generös kärlek till andra.”

Kärleksrevolution

”De dygder och sanningar som Herren lär oss är inte nödvändigtvis populära i dagens värld, som inte har så mycket nytta av de svaga, sårbara och alla som den anser vara ’ofruktbara’. Världen säger till oss att vara starka och oberoende och inte bry oss så mycket om de som är ensamma eller ledsna, förkastade eller sjuka, inte ännu födda eller döende. …. Vår värld behöver en kärleksrevolution! Låt denna revolution börja med er och era familjer! … Det kan inte bli någon kärleksrevolution utan en ömhetsrevolution! Må era barn, genom ert exempel, vägledas till att bli en snällare, mer kärleksfull och mer troende generation för kyrkans förnyelse och för hela samhället i Irland.”

“Må era barn, genom ert exempel, vägledas till att bli en snällare, mer kärleksfull och mer troende generation för kyrkans förnyelse och för hela samhället i Irland”

 

25 augusti 2018, 13:13