Sök

Kardinal Peter Turkson Kardinal Peter Turkson  

Kardinal Turkson: Läkemedelspatent hindrar spridning av vaccin

Prefekten för påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling understryker vikten av att underlätta produktionen av serum i länder i världens södra delar och att man uppmuntrar användning av naturläkemedel för att behandla coronaviruset.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten


I samband med Världsdagen för de sjuka kommenterar prefekten för påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling kardinal Peter Turkson den pågående vaccinationskampanjen. Han betonar att läkemedelspatent hindrar spridningen av vaccin på södra halvklotet och att man här jämfört med den övriga världen hittills saknar möjlighet till en mer utbredd produktion av vaccin.

En fråga om global säkerhet

Detta system är inte längre hållbart, klargör kardinalen som uppmanar internationella organ och först och främst FN:s säkerhetsråd att ta itu med situationen, eftersom det står klart att detta handlar om global säkerhet. Även Världshandelsorganisationen skulle kunna bidra med att lätta på immateriella rättigheter relaterade till mediciner, påpekar han, eftersom gällande praxis utgör ett hinder för produktion av vaccin i andra länder än dem som för närvarande innehar patent.


Kardinalen litar på ‘sitt’ Afrika och förklarar att det i flera länder på kontinenten finns laboratorier som kan sätta vaccinet i omlopp och som skulle underlätta en universell tillgång av det, som påven Franciskus också efterlyser.  Han påminner även om att naturmedicin i kampen mot viruset är under utveckling och tar exemplet med en naturmedicin som har tagits fram i Senegal och som har visat sig vara effektivt för tusentals personer. Ingen har dött, preciserar kardinalen och påminner om att man arbetar med framtagning av denna typ av medicin även i Tyskland. Han betonar att man ser att det är möjligt att beställa dessa produkter för att ta dem till länder dit vaccinet inom den närmsta tiden inte kommer att vara tillgänglig.


Dokument om mental hälsa i pandemitider

Samtidigt ser covid-19-kommittén - som påven Franciskus inrättade i mars 2020 och som står under påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling - dessutom med oro på pandemins effekter på personers mentala hälsa. Man har därför tagit fram ett dokument som huvudsakligen behandlar samexistens i hemmiljöer under pandemin. Kardinal Turkson preciserar att det är ett vägledande pastoralt dokument med målet att uppmuntra personer som lider på ett psykiskt plan av pandemin, samt dem som tar hand om dessa. Det som framkommer, berättar han, är att svårigheten med att gå ut skapar spänningar, aggressivitet och i vissa fall olika former av våld, särskilt i familjer med lägre bildning och som har det sämre ställt.

12 februari 2021, 10:13