Sök

"Vi måste se till att teknologin blir en del av lösningen på dagens problem" säger Thomas Banchoff, medlem i Vatikanens covid-10-kommitté. "Vi måste se till att teknologin blir en del av lösningen på dagens problem" säger Thomas Banchoff, medlem i Vatikanens covid-10-kommitté. 

Vatikanens covid-19-kommitté för grön och inkluderande teknologi

Påven Franciskus talar om att vi antingen kommer ur pandemin som bättre eller sämre människor. Den globala krisen kräver en omprövning av parametrarna för mänsklig samexistens i solidaritet. Arbetet som utförs av Vatikanens covid-19-kommitté bygger på denna idé för att erbjuda en väg mot en bättre framtid för alla.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

20 mars i år bad påven Franciskus påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling att skapa en kommitté i samarbete med andra av romerska kurians avdelningar, för att inför covid-19-pandemin uttrycka kyrkans omsorg och vård om hela den mänskliga familjen. Den presenterades för påven 27 mars och kom att kallas Vatikanens covid-19-kommitté. Inom dess fem arbetsgrupper analyserar och reflekterar man över den nya socioekonomiska och kulturella framtiden samt tar fram dithörande förslag på tillvägagångssätt. Arbetsgrupperna behandlar ett tema var: agera nu för framtiden, se framtiden an med kreativitet, kommunicera hopp, sök gemensam dialog och reflektion och stöd vården. Kommittén samordnas av ett direktorat som rapporterar direkt till påven och i direktoratet sitter prefekten för avdelningen för integrerad mänsklig utveckling kardinal Peter Turkson och avdelningens sekreterare och vice sekreterare msgr Bruno-Marie Duffé och fr Augusto Zampini. 

Grön teknologisk revolution

En av de experter som påven har inbjudit till Vatikanens covid-10-kommitté är Thomas Banchoff, vice ordförande för Global Engagement vid Georgetown University. Han fokuserar på en grön teknologisk revolution och anser att hållbara och inkuderande ekonomier måste utvecklas samt att vi måste se till att teknologin blir en del av lösningen på dagens problem.

I en intervju med Vatican News berättar han om kommitténs arbete. Han säger att kommittén utifrån kyrkans sociallära bevakar pandemin och dess inverkan på folkhälsan, ekonomin och världspolitiken.

Påvens vilja är att kommittén ska förbereda en bättre framtid på ett globalt plan i trons, hoppets och kärlekens tecken och Banchoff talar om vikten av ett inkluderande samhälle för ett lands välgång, där alla har tillgång till skola, vård och jämlik lön.

Han säger att vi inte kan tillåta oss att fira teknologiska framsteg om dem påverkar miljön negativt. Vägen att gå är alltså utvecklingen av en effektiv miljövänlig teknologi och en övergång till hållbar ekonomi.

“Det handlar om att använda den mest avancerade teknologin och en bättre färdighet för att skapa vård- och ekonomiinstitutioner som är inkluderande”

Banchoff  säger att ekologin och den sociala frågan går hand i hand, precis som påven skriver i miljöencyklikan Laudato si’.  Resultaten av en grön teknologisk revolution måste solidariskt delas och göras tillgänglig för alla arbetare och invånare för en långsiktighet, säger Banchoff.

Han talar också om vikten av en social jämlikhet vad gäller tillgång till internet och mobiltelefoni och att bredare tillgång till dessa teknologier är ett etiskt och politiskt krav.

Slutligen påminner Banchoff om att pandemin har avslöjat stor social ojämlikhet i världen och han betonar att nyckelordet för framtiden bör vara ”omvändelse”. Det handlar om att använda den mest avancerade teknologin och en bättre färdighet för att skapa vård- och ekonomiinstitutioner som är inkluderande, samt strategier som uppmuntrar till marknadskonkurrens, teknisk innovation och social integration.

12 november 2020, 10:58