Sök

Vaccinering i Vatikanen av fattiga Vaccinering i Vatikanen av fattiga 

Vaccin. Livsakademien: solidaritet i distributionen

Påvliga livsakademien inbjuder återigen till att undvika “vaccinnationalism”. Immuniseringen är en resurs för allas bästa. Förseningar, särskilt i de fattiga länderna, måste undvikas.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten


Undvik vaccinrusning, främja en synergi mellan stater för distribution av doser och utestäng inte de fattigaste länderna och därmed de mest sårbara personerna. Dessa är påvliga livsakademiens uppmaning publicerad i ett meddelande inför “de mycket allvarliga problemen som uppstår” vid produktion och distribution av covid-19-vaccinet. Man måste ”snarast ta fram passande system för transparens och samarbete”, understryker akademien.

Först och främst de mest sårbara

Påven Franciskus vädjade vid Urbi et Orbi på juldagen till alla ”statschefer, företag, internationella organisationer” att främja samarbetet och inte konkurrensen och bad om ”vacciner för alla, särskilt de mest utsatta och behövande oavsett var på planeten de är!” och först och främst till ”de mest utsatta och behövande!”. Påvliga livsakademien ber alla att ta till sig dessa ord.

“På detta sätt kan man konkretisera påvens ord och alla leva som bröder och systrar”

Det gemensamma goda

Man hänvisar även till dokumentet som undertecknades tillsammans med påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling som publicerades 29 december där man understyker att vaccinet är en resurs för det gemensamma goda och ber om att undvika en ”vaccinnationalism” eller ”flera staters försök att så snabbt som möjligt få ett eget vaccin och först ta fram den mängd som behövs för dess invånare” - en rusning som oundvikligen skapar ojämlikhet.

Tillgång till alla

Livsakademien ber också om att man främjar och stödjer “internationalla avtal för att hantera patenten för att underlätta allas tillgång till produkten och undvika eventuella kommersiella kortslutningar, också för att hålla priset kontrollerat även i framtiden”. Produktionen av vaccinet borde styras av en samarbetsanda “mellan stater, läkemedelsföretag och andra organisationer”, för att skapa möjligheten att producera den i olika delar av världen.

Subsidiaritetspricipen

Man bör “initiera en positiv synergi”, i samma anda som forskningen för att ta fram vaccin har gått, skriver man, och ”förbättra produktions- och distributionsanläggningarna i de olika områden där vaccinerna kommer att administreras, baserat på subsidiaritetsprincipen".  

Inga förseningar

Livsakademien understryker att man alltså måste undvika att några länder får vaccinet "mycket sent på grund av en minskad tillgänglighet, till följd av tidigare inköp av stora mängder av de rikare staterna”. Det är viktigt att inte lämna de fattigaste länderna efter, betonar man och att det därför behövs en rad medel ”för att uppnå de överenskomna målen när det gäller universell tillgänglighet". På detta sätt kan man konkretisera påvens ord och alla leva som bröder och systrar, avslutar meddelandet.

23 januari 2021, 10:04