Sök

Den hellige Stefanus’ martyrium (Bernardo Daddi, Vatikanmuseene) Den hellige Stefanus’ martyrium (Bernardo Daddi, Vatikanmuseene) 

Angelus: Vær ikke redde

I sin utsendingstale til de tolv disiplene forutsier Jesus vanskelighetene de vil komme opp i. «Vær ikke redde», gjentar han. Vi er «mer verdt enn mange spurver». Gud tar seg alltid av oss.

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Søndag 21. juni var evangelieteksten:

Vær ikke redde for dem! For ingenting er tildekket som ikke skal bli avdekket, og ingenting skjult som ikke skal bli kjent. Det jeg sier dere i mørket, skal dere tale i lyset; det dere får hvisket i øret, skal dere rope ut fra takene. Vær ikke redde for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen. […] (Matt 10,26–33 fra Bibel 2011)

Her følger alt det paven sa før angelusbønnen:

Vær ikke redde

Kjære brødre og søstre, god dag!

I denne søndagens evangelietekst (jf. Matt 10,26–33) oppfordrer Jesus sine disipler til ikke å være redde, til å møte livsutfordringer med styrke og tillit. Og de blir varslet om den motgang de har i vente. Dagens bibelsted er en del av utsendingsstalen. Her forbereder Mesteren apostlene til å ta fatt på forkynnelsen av Guds rike. Jesus oppfordrer dem gjentatte ganger til «ikke å være redde» . Frykt er en av de verste fiendene i vårt liv som kristne, og Jesu oppfordring er: «Ikke vær redde!», «ikke vær redde!». Og han beskriver tre konkrete situasjoner de vil komme opp i.

Rop ut fra takene

For det første vil de møte fiendtligsinnede mennesker som ønsker å hysje ned Guds ord ved å sukre og utvanne det, eller ved å hysje på dem som forkynner det. I dette tilfellet oppmuntrer Jesus apostlene til å spre det frelsesbudskapet som han har betrodd dem. For øyeblikket har han selv formidlet det forsiktig, nesten i det skjulte, i den lille gruppen av disipler. Men de skal «tale i lyset», altså åpent, og forkynne evangeliet «fra takene» – slik sier Jesus det – altså offentlig.

Forfølgelse

Den andre vanskeligheten som Jesu utsendinger vil komme til å møte er fysiske trusler mot dem selv, altså direkte forfølgelse, og til og med drap. Til alle tider har Jesu profeti om dette slått til: Det er er den vonde virkelighet, men viser vitnenes troskap. Mange kristne blir forfulgt også i dag over hele verden! De lider for evangeliet, med kjærlighet, de er våre dagers martyrer. Vi kan med sikkerhet si at det finnes flere martyrer i dag enn i den første tiden: så mange martyrer, bare fordi de er kristne … Både gårsdagens og dagens forfulgte disipler tilråder Jesus: «Vær ikke redde for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen» (vers 28). Vi må ikke la oss skremme av de som med arroganse og vold prøver å slukke evangeliseringskraften. For mot sjelen, altså mot fellesskapet med Gud, kan de ikke gjøre noe: Ingen kan ta det fra disiplene, for det er en gave fra Gud. Det eneste en disippel bør frykte er å miste denne guddommelige gaven – nærheten, vennskapet med Gud – ved at han eller hun slutter å leve etter evangeliet og slik utsetter seg for moralsk død, som følger av synd.

Hvorfor har du forlatt meg?

Den tredje type prøvelse som apostlene ifølge Jesus vil komme til å stå overfor – noen vil erfare det – er følelsen av at Gud selv har forlatt dem, at han holder seg langt borte og tier. Også her oppfordrer han dem til ikke å være redde, for selv om de utsettes for ymse angrep hviler disiplenes liv trygt i Guds hender. Han elsker oss og tar vare på oss. Dette er som de tre fristelsene: for det første å sukre og utvanne evangeliet; for det andre forfølgelse; for det tredje følelsen av at Gud har gått fra oss. Også Jesus gikk gjennom denne prøvelsen i Getsemane og på korset: «Far, hvorfor har du forlatt meg?», sa han. Iblant føler man slik åndelig tørke, men det er ikke noe å være redde for. Faderen tar seg av oss, for i hans øyne er vi mye verdt. Det som teller er frimodighet, trosvitnesbyrdets mot: «å kjennes ved Jesus for menneskene» og å gå inn for å gjøre godt.

Bønn

Må den allhellige jomfru Maria, forbilde i tillit og overgivelse til Gud i motgangens og farens time, hjelpe oss aldri å gi etter for motløshet, men alltid å overgi oss til ham og hans nåde, for Guds nåde er alltid sterkere enn det onde.

22 juni 2020, 19:17