Sök

Kristi himmelfart (Giotto) Kristi himmelfart (Giotto) 

Regina caeli: Gjør alle folkeslag til disipler

Matteusevangeliet avsluttes på et fjell i Galilea. «Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende» er Jesu siste ord. Nå finner vi ham «i Ordet, i sakramentene, i Den hellige ånds stadige, indre virke». Det er hans nærvær som gjør det mulig å etterkomme misjonsbefalingen.

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Pave Frans tok utgangspunkt i evangelieteksten for Kristi himmelfartsdag:

Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham; men noen tvilte. Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» (Matt 28,16–20 fra Bibel 2011)

Se Regina caeli med engelsk dubbing. Her følger alt det paven sa før Regina caeli-bønnen:

På fjellet

Kjære brødre og søstre, god dag!

I Italia og i flere andre land feires Kristi himmelfartsdag i dag. Evangelieteksten (jf Matt 28,16–20) forteller oss at apostlene kom sammen i Galilea på det «fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem» (vers 16). Der på fjellet møter den oppstandne Herren sine disipler for siste gang. «Fjellet» er ladet med symbolsk og minnevekkende betydning. Det var på et fjell at Jesus forkynte saligprisningene (jf. Matt 5,1–12); han trakk seg gjerne tilbake i fjellet og ba (jf. Matt 14,23); der mottok han også folkemengdene og helbredet syke (jf. Matt 15,29). Men denne gangen er han ikke lenger Mesteren, som handler og underviser på fjellet, men den oppstandne, som ber disiplene handle og forkynne; han gir dem i oppdrag å fortsette hans verk.

Misjonsoppdraget

De skal misjonere hos alle folkeslag: «Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere» (versene 19–20). Apostlenes misjon skal gå ut på å forkynne, døpe, undervise og vandre på Mesterens vei, altså leve ut evangeliet. Dette frelsesbudskapet innebærer framfor alt plikt til å vitne – uten vitnesbyrd kan man ikke forkynne. Også vi, dagens disipler, er kalt til å vitne for å avlegge regnskap for vår tro. Stilt overfor en så krevende oppgave føler vi oss i all vår svakhet utilstrekkelige, og apostlene må ha følt det samme. Men vi trenger ikke å bli motløse, for vi husker Jesu ord til apostlene før han steg opp til himmelen: «Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende» (vers 20).

På hvilken måte er Jesus med oss?

Dette løftet forsikrer oss at Jesus stadig er blant oss og trøster oss. Men hvordan skjer det? Ved hans Ånd, som i hele historiens løp lar Kirken vandre som reisefelle for hvert enkelt menneske: Sendt av Kristus og Faderen, gir Ånden syndenes forlatelse og helliggjør alle dem som angrer og tillitsfullt åpner seg for hans gave.

Med sitt løfte om å være med oss inntil tidenes ende, innleder Jesus en ny måte å være nær oss på. Jesus er nå stadig nærværende i verden, men på en annen måte: på den oppstandnes måte. Det er et nærvær som åpenbarer seg i Ordet, i sakramentene, i Den hellige ånds stadige, indre virke. Kristi himmelfartsdag sier oss at selv om Jesus er steget opp til himmelen, for å leve i herlighet ved Faderens høyre hånd, er han fortsatt og alltid blant oss: Vår styrke, vår utholdhenhet og vår glede kommer nettopp av at Jesus er nær oss ved Den hellige ånds styrke.

Bønn

Må jomfru Maria med sin moderlige beskyttelse ledsage vår vandring: Av henne lærer vi mildhet og mot for å kunne være den oppstandne Herrens vitner i verden.

***

Etter å ha bedt Regina caeli minnet pave Frans om at den 24. mai feirer katolikkene i Kina festen for jomfru Maria, de kristnes hjelp. Hun er særlig tilbedt i Shesan-helligdommen ved Shanghai.

Han minnet også om at det også var Verdensdagen for sosial kommunikasjon.

Den 24. mai var siste dag i Laudato si'-uken og første dag i Laudato si'-året, fra 24. mai 2020 til 24. mai 2021.

25 maj 2020, 10:02