Sök

Skog Skog 

Laudato Si’ 5 år – påvens uppmaning till ett år i bön och vård av vårt gemensamma hem

Idag infaller femårsdagen av påven Franciskus encyklika Laudato Si'. Efter en Laudato Si'-vecka som har firats runt om i världen de senaste dagarna, uppmanade påven under sin Regina Coeli på söndagen till ett särskilt år med fokus på omsorgen av skapelsen, vårt gemensamma hem. Påven presenterade en bön han vill be tillsammans med de troende under detta år: "Må det nuvarande lidandet vara förlossningssmärtorna av en mer broderlig och hållbar värld."

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Under sin Regina Coeli på söndagen påminde påven Franciskus om att det idag är fem år sedan hans encyklika Laudato Si' kom ut, med vilken han ville uppmärksamma jordens och de fattigas rop.

”Tack vare initiativet från kurians Avdelning för Integrerad mänsklig utveckling blomstar nu Laudato Si’- veckan till ett särskilt Laudato Si’- jubelår, för att reflektera över encyklikan, från och med den 24 maj i år fram till den 24 maj nästa år. Jag inbjuder alla människor av god vilja att medverka och ta hand om vårt gemensamma hem och våra mest utsatta bröder och systrar. Jag ser fram emot att be denna bön tillsammans med er”, sa påven Franciskus och presenterade följande bön.

Bön under Laudato Si’ – året

Älskade Gud,

Skapare av himmel, jord och allt de innehåller.

Öppna våra sinnen och berör våra hjärtan,

så att vi kan vara en del av skapelsen, din gåva.

Var hos de behövande i dessa svåra tider,

särskilt de fattigaste och mest utsatta.

Hjälp oss bemöta konsekvenserna av denna globala pandemi

med kreativ solidaritet.

Ge oss modet att omfamna förändringarna

i sökandet efter det gemensamma bästa.

Nu, mer än någonsin, kan vi alla känna att vi är

sammankopplade och beroende av varandra.

Hjälp oss höra och besvara

jordens och de fattiges rop.

Må det nuvarande lidandet vara förlossningssmärtorna

av en mer broderlig och hållbar värld.

I blicken av Jungfru Maria de kristnas hjälp,

ber vi, genom Kristus, vår Herre.

Amen.

24 maj 2020, 14:11