Sök

Påven ber för katolikerna i Kina

I slutet av sin Regina Coeli hälsade påven till katolikerna i Kina som idag firar Jungfru Maria de kristnas hjälp och Kinas skyddshelgon, som vördas i Mariahelgedomen av Sheshan, i Shanghai.

Stöd, tillgivenhet, bön och närhet till katolikerna i Kina och deras präster. Det uttryckte påven på söndagen då han hälsade till troende efter Regina Coeli bönen:

Kära bröder och systrar, låt oss förena oss andligt med de troende katolikerna i Kina, som idag med särskild hängivenhet, firar Jungfru Maria de kristnas hjälp, i Sheshan-helgedomen i Shanghai. Vi anförtror den katolska kyrkans präster och troende i det stora landet till vår himmelska moders vägledning och beskydd, så att de kan förbli starka i tron och enheten sinsemellan, glada vittnen och ivrigt främja välgörenhet och broderligt hopp, liksom goda medborgare.

Påven riktade sina ord direkt till katolikerna i Kina:

"Kära katolska bröder och systrar i Kina, jag vill försäkra er om att den universella kyrkan, som ni är en integrerad del av, delar ert hopp och stödjer er i livets prövningar” sa påven och försäkrade om böner till den Helige Anden, så att ljuset och skönheten i evangeliet må lysa i dem, liksom kraften i Guds frälsning till alla som tror.

Påven avslutade med att uttrycka sin äkta tillgivenhet till dem och förmedla en särskild apostolisk välsignelse. ”Må Vår Fru alltid beskydda er!”

24 maj 2020, 17:01