Sök

«Pietà» av Michelangelo «Pietà» av Michelangelo 

Angelus: lovens oppfyllelse

«Dere har hørt det er sagt: … Men jeg sier dere: …» Jesus oppfordrer oss til å gå videre, til å «ta imot loven i vårt hjerte, sentrum for våre hensikter, beslutninger, ord og handlinger».

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Søndag 16. februar leste vi videre i bergprekenen:

Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. […] Dere har hørt det er sagt til forfedrene: ‘ Du skal ikke slå i hjel. Den som slår i hjel, skal være skyldig for domstolen.’ Men jeg sier dere: Den som blir sint på sin bror, skal være skyldig for domstolen […]
Dere har hørt det er sagt: ‘ Du skal ikke bryte ekteskapet.’ Men jeg sier dere: […] (les hele Matt 5,17–37 i Bibel 2011)

Her følger alt det pave Frans sa før angelusbønnen:

Oppfyllelse av loven

Kjære brødre og søstre, god dag!

Dagens evangelium (jf. Matt 5,17–37) er hentet fra bergprekenen, og temaet er oppfyllelse av loven: Hvordan skal jeg oppfylle loven, hva skal jeg gjøre? Jesus ønsker å hjelpe sine tilhørere til å ha en rett tilnærming til de forordningene som Moses mottok, og han formaner dem derfor til å være åpne for Gud, som ved hjelp av loven oppdrar oss til sann frihet og ansvarlighet. Det dreier seg om å leve loven som et frihetsredskap. Ikke glem dette: å leve loven som et frihetsredskap, til å være friere, til ikke å være slave for lidenskaper og synd. – Tenk på kriger, på hva krig fører til, på den lille jenta som frøs i hjel i Syria i forgårs, på mange, mange katastrofer. De skyldes lidenskaper. Folk som fører krig klarer ikke å beherske sine lidenskaper. De unnlater å oppfylle loven. – Når man gir etter for fristelser og lidenskaper, er man ikke herre og hovedperson i eget liv, for man har da ikke viljekraft og ansvarlighet for å holde styr på det.

Loven i vårt hjerte

Jesu tale er strukturert i fire antiteser på formen: «Dere har hørt det er sagt: … Men jeg sier dere: …». Antitesene refererer til forskjellige forhold i vårt liv: drap, ekteskapsbrudd, skilsmisse og sverging. Jesus opphever ikke forordningene angående disse problematikkene, men han forklarer deres fulle betydning og angir den ånd de skal overholdes med. Han oppfordrer oss til å gå fra en formell lovoverholdelse til en substansiell overholdelse, ved at man tar imot loven i sitt hjerte, som for hver og en av oss er sentrum for våre hensikter, beslutninger, ord og handlinger. Det er fra hjertet våre gode og våre onde handlinger kommer.

Drap, ekteskapsbrudd, skilsmisse og sverging

Når vi tar imot Guds lov i vårt hjerte, forstår vi at om vi ikke elsker vår neste, så dreper vi på sett og vis oss selv og andre, for hat, rivalitet og splittelse dreper nestekjærligheten, som er grunnlaget for mellommenneskelige forhold. – Og dette gjelder for det jeg sa om krig, og også for sladder, for tungen dreper. – Når vi tar imot Guds lov i vårt hjerte, forstår vi at begjær trenger å bli ledet, for vi kan ikke få alt vi ønsker, og det er ikke bra å gi etter for egoisme og eiesyke. Når vi tar imot Guds lov i vårt hjerte, forstår vi at vi må slutte med en livsstil preget av uoppfylte løfter. Dessuten må vi gå fra et forbud mot å sverge falskt til en beslutning om ikke å sverge i det hele tatt og i stedet gå inn for å være helt oppriktige mot alle.

Med Jesu nåde lar det seg gjøre

Og Jesus er klar over at det ikke er lett å etterleve budene på denne totale måten. Derfor tilbyr han oss sin kjærlighet som hjelp: Han kom til verden ikke bare for å oppfylle loven, men også for å gi oss sin nåde, slik at vi kan gjøre Guds vilje, ved å elske ham og våre søsken. Alt, alt, kan vi gjøre med Guds nåde! Hellighet er ikke annet enn å skjøtte denne gaven, denne nåden, som Gud har gitt oss. Det gjelder å stole på ham og overgi seg til ham, til hans nåde, til den gaven som han har gitt oss, og å ta imot den hånden som han stadig rekker oss. Da vil våre anstrengelser og vår innsats, som er nødvendige, støttes av hans hjelp, full av godhet og barmhjertighet.

Bønn

I dag ber Jesus oss fortsette på kjærlighetens vei, som han har vist oss og som utgår fra hjertet. Dette er veien å gå om man vil leve som kristne. Må jomfru Maria hjelpe oss å følge sin Sønns vei, for å nå frem til ekte glede og overalt spre rettferdighet og fred.

***

Bildet: «Pietà» av Michelangelo

17 februari 2020, 09:14