Sök

Lasarus’ oppvekking Lasarus’ oppvekking  

Angelus femte søndag i fasten

«Guds svar på dødens problem er Jesus: ‘Jeg er oppstandelsen og livet … Tro! Fortsett å tro, selv i sorgen, selv om døden tilsynelatende har gått av med seieren.»

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Her følger alt det paven sa før angelusbønnen søndag 29. mars, med i tillegg noen deloverskrifter:

Kjære brødre og søstre, god dag!

Denne femte søndag i fasten er det oppvekkingen av Lasarus som er evangelieteksten (jf. Joh 11,1–45). Lasarus var broren til Marta og Maria; de var meget gode venner av Jesus. Da han kom fram til Betania, hadde Lasarus vært død i fire dager allerede. Marta kom Mesteren ilende møte og sa: «Herre, hadde du vært her, var ikke broren min død» (vers 21). Jesus svarte henne: «Din bror skal stå opp». Så la han til: ««Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør» (vers 25). Jesus viste seg som Herren over livet, som han som evner å gi liv selv til døde.

Deretter kom Maria og flere andre til. De gråt, og da ble Jesus – står det i evangeliet – «opprørt og rystet i sitt innerste» og «gråt» (versene 33 og 35). Med denne rystelsen i sitt hjerte, gikk han bort til graven, takket sin Far for alltid å høre ham, fikk dem til å åpne graven og ropte høyt: «Lasarus, kom ut!» (vers 43). Og Lasarus kom ut «med liksvøp rundt hender og føtter og med et tørkle bundet over ansiktet » (vers 44).

Guds svar på dødens problem

Her blir det tydelig at Gud er liv og gir liv, men også at han tar hånd om dødens tragedie. Jesus kunne ha forhindret at vennen Lasarus døde, men han ville dele vår smerte over våre kjæres død, og fremfor alt ville han gi til kjenne at Gud har herredømme over døden. I denne evangelieteksten ser vi menneskets tro og Guds kjærlighets allmakt søke hverandre og til slutt møtes. – Det er som en toveiskjørt vei: Menneskets tro og Guds kjærlighets allmakt søker hverandre og til slutt møtes de. – Det ser vi i Martas og Marias skrik, i skriket fra oss alle: «Hadde du vært her …!» Og Gud svarer ikke med en tale, nei, Guds svar på dødens problem er Jesus: «Jeg er oppstandelsen og livet … Tro! Fortsett å tro, selv i sorgen, selv om døden tilsynelatende har gått av med seieren. Ta steinen bort fra deres hjerte! La Guds ord bringe livet tilbake dit hvor noe er dødd.»

Ta steinen bort

Også i dag sier Jesus til oss: «Ta steinen bort!» Gud skapte oss ikke for graven, han skapte oss for livet: det skjønne, gode, gledesfylte livet. «Men djevelen unte oss ikke dette, og ved ham kom døden inn i verden» (Visd 2,24), sier Visdommens bok. Så kom Jesus Kristus for å befri oss fra dødens snarer.

Vi er altså kalt til å ta bort steinene fra alt det som lukter av død: for eksempel er hykleri i vårt trosliv død; destruktiv kritikk av andre er død; krenkelse og bakvaskelse er død; marginalisering av fattige er død. Herren ber oss ta disse steinene bort fra vårt hjerte. Da vil livet igjen kunne blomstre opp rundt oss. Kristus lever, og den som tar imot ham og gir ham sin tilslutning blir forbundet med selve livet. Uten Kristus, eller utenfor Kristus, er ikke bare livet fraværende, men man faller igjen tilbake i døden.

Dåpen til døden

Lasarus’ oppvekking er også et tegn på gjenfødelsen ved dåpen. Ved dåpen blir den troende fullt ut innlemmet i Kristi påskemysterium. Ved Den hellige ånds virke og kraft vandrer kristenmennesket gjennom livet som en ny skapning: som en som er skapt for livet, på vei mot livet.

Bønn

Må jomfru Maria hjelpe oss å være barmhjertige, som hennes sønn Jesus, som gjorde vår smerte til sin. Må hver av oss være nær dem som blir prøvet, ved at vi reflekterer noe av Guds kjærlighet og ømhet, han som befrir fra døden og får livet til å seire.

30 mars 2020, 09:25