Sök

Jordbruk i Bangladesh Jordbruk i Bangladesh 

Kardinal Parolin: Nya produktionsmodeller mot svält

För hållbarhet och fred i världen krävs nytänkande vad gäller livsmedelssystemen. Det betonade Heliga Stolens statssekreterare kardinal Pietro Parolin vid det sista mötet i en serie webinarer som har anordnats av Heliga Stolen inför FNs kommande toppmöte om livsmedelssystem.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Måndagen 31 maj avslutades serien om tre webinarier om rättvisa i livsmeddelssystemet som har organiserats av Heliga Stolens statssekretariat och Heliga Stolens ständiga mission vid FAO, IFAD och FNs livsmedelsprogram, påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling och Vatikanens covid-19-kommission.


Målet

Målet med dessa möten har varit att främja den integrerade ekologi som påven Franciskus ber om i sin encyklika Laudato si’, ur synvinkeln att sociala system och ekosystem är sammanlänkade. Man vill försäkra sig om man efter pandemin förnyar livsmedelssystemet, med tanke på att man under år 2020 har registrerat fler undernärda personer än tidigare fem år. Sammanfattningsvis är målet att ingen ska lämnas efter. Detta betonar statsekreterare kardinal Pietro Parolin vid möte tisdagen 1 juni för en sammanfattning av webinarierna. Han förklarar att vi behöver omvandla livsmedelssystem så att de ser till vården av vårt gemensamma hem, utrotningen av hunger, respekten för mänsklig värdighet och i tjänsten för det gemensamma goda.

Kardinal Parolin betonar att det på internationellt plan krävs konkret, tydlig och genomtänkt handling, samt att man behöver tänka om livsmedelssystemet för att göra det mer motståndskraftigt, mer stödjande och bättre kan övervinna matosäkerhet.


Inför toppmötet om livsmedelssystemet

Webinarierna inleddes under Laudati si’-veckan (16-24 maj) och man har lyssnat till kvinnor, urbefolkningar, personer som lever i krissituationer och småbönder för att ta del av deras erfarenheter och traditionell visdom för att säkra en global debatt och handlingsplaner som lever upp till problemen. Tanken är alltså att vid FNs toppmöte i New York i september bidra med en reflektion. Inför toppmötet kommer man att hålla ett förberedande möte i Rom 19-21 juli efter Italiens regerings önskemål, som innehar ordförandeskapet av G20 2021.

02 juni 2021, 11:42