Sök

Kardinal Peter Appiah Turkson, prefekt för påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling, presenterade 25 maj 2021 7-årsprojektet Laudato si' Action Platform i Vatikanens pressrum. Kardinal Peter Appiah Turkson, prefekt för påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling, presenterade 25 maj 2021 7-årsprojektet Laudato si' Action Platform i Vatikanens pressrum.  

Kardinal Turkson: Låt oss bli ekologiska medborgare

Prefekten för påvliga avdelningen för integrerad utveckling presenterade på måndagen 25 maj “Laudato si’ Action Platform”, ett sjuårsprojekt för att inom stift, religiösa institut, företag, skolor och sjukhus övergå till en hållbar livsstil. "Vi hoppas på påvens deltagande i COP26 i Glasgow”.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Vår mänskliga familj är i sin helhet i stor fara och vi har inte tid att vänta eller skjuta upp vårt åtagande, sa kardinal Peter Appiah Turkson, prefekt för påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling då han 25 maj i Vatikanens pressrum presenterade Laudato si' Action Platform, Laudato si’-plattformen för handling. ”Det är grundläggande att begränsa den globala medeltemperaturen inom den avgörande gränsen på 1,5°C över över pre-industriella nivåer, eftersom det skulle vara katastrofalt att överskrida den”.

“grundläggande att begränsa den globala medeltemperaturen inom den avgörande gränsen på 1,5°C över över pre-industriella nivåer”

I samband med sexårsfirandet av påven miljöencyklika Laudato si’ och avslutningen på Laudato si’-året har påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling öppnat Laudato si' Action Platform, Laudato si’-plattformen för handling - ett projekt som ska pågå i sju år och som involverar stift, religiösa institut, företag, skolor och sjukhus med målet att övergå till en hållbar livsstil.

Kardinal Turkson förklarade att detta är ett nödvändigt initiativ med tanke på de senaste uppgifterna som talar om allvarliga risker för planeten och dess invånare.


Påven är inbjuden till COP26 i Glasgow

Det finns fortfarande hopp, sa påven Franciksus i sitt videobudskap som visades i pressrummet under presentationen. Kardinal Turkson påpekade att påven för närvarande är den mest auktoritativa rösten vad gäller dessa teman. Påven har inbjudits till FN:s klimatkonferens COP26 i Glasgow 1-12 november 2021. Kardinalen sa att det skulle vara viktigt för deltagarna om påven deltog. Man talar även om att patriarken av Konstantinopel Bartolomeus I eventuellt kommer att närvara. “Regeringarna är kallade att engagera sig i detta problem – fortsatte kardinal Turkson - Sedan COP21 2015 i Paris har varje land inbjudits att utveckla sitt engagemang, vart och ett efter egen förmåga.  Det som saknas är någon som kan visa sitt allvar på temat skapelsen. Som påven har skrivit i Laudato si’ paragraf 19, handlar det inte om att stapla information utan att dela och vara medkännande med de fattigas lidande. Det är detta som man i påvens eventuella närvaro kan hoppas få politiska ledare och andra att förstå”. 


700 000 träd i Bangladesh och projekt för att stoppa utbredning av Sahara

“Vi måste ta fram nya modeller och avvisa tvivelaktiga livsbeteenden och engagera oss i nya”, sa kardinalen. ”Vi måste erkänna vår roll när det gäller att omvandla det som händer i världen till personligt lidande”. Sedan påvens encyklika utfärdades har flera projekt utförts och initiativ tagits. Kyrkan Bangladesh har det senaste året planterat över 700 000 träd och unga Vivianne Harr har lyckats få en miljon dollar av en av grundarna till Twitter för skogsplanering för att stoppa Sahara-öknens utbredning. “Dessa är de första synbara frukterna”, underströk kardinalen.

"Laudato si' Reader", en bok om erfarenheter i världen

Många andra projekt är på gång, varav några som inleddes förra året för det särskilda Laudato si’-året, men som bromsades av pandemin. Trots detta, sa kardinalen, ”har det världsomspännande mottagandet av förslaget och firandet av det särskilda Laudato Si’-året varit fantastiskt och generöst”. Det ser man i samlingen “Laudato si’ Reader” som ges ut av den påvliga avdelningen där man läser om projekt på alla världens kontinenter.

Vi måste börja just från folkets erfarenhet av att dagligen kämpa mot miljökriser. Därför hoppas man på en "rörelse underifrån" som kan påverka beslut, betonade Turkson. ”Vi måste lyssna på ungas frustration och ilska mot vår generation och lyssna på deras budskap om hopp och kreativitet och agera nu för att säkerställa en bättre framtid för dem och för kommande generationer", sa han.

Fader Kureethadam: Sju år för att uppnå de sju målen i Laudato si'

Fader Joshtrom Isaac Kureethadam, samordnare för sektionen för ekologi och skapelsen vid avdelningen för integrerad mänsklig utveckling, förklarade sedan hur plattformen kommer att fungera. Under första året ska man bygga upp gemenskapen, fördela resurser och ta fram handlingsplaner för att förverkliga de sju målen i  encyklikan Laudato si’: svaret på jordens rop, svaret på de fattigas rop, en ekologisk ekonomi, antagandet av en enkel livsstil, ekologisk utbildning, ekologisk andlighet och ett gemensamt engagemang. Följande fem år ska konkreta handlingar utföras och det sista året blir ett så kallat ”sabbatsår”.

Syster Kinsey: Ordnar involverade i processen

Ordnar och institut kommer helt och fullt vara involverade i denna process, berättade syster Sheila Kinsey, en av sekreterarna vid kommissionen för rättvisa, fred och skapelsens integritet vid internationella unionen för generalsuperiorer UISG. Man ska uppmuntra kongregationerna att utifrån sina särskilda karismor engagera sig för skapelsen. Övergången till en integrerad ekologi kommer sedan att ske genom en process av urskiljning och att lyssna på lokala röster för att sedan inleda samarbeten.

De ungas röst: "Ta den ekologiska krisen på allvar”

Den katolska världsrörelsen för klimatet Catholic Climate Movement är involverad i framtagandet av plattformen Laudato si’ och dess representant vid presskonferensen Carolina Bianchini sände ut en dubbel appell riktad till de äldre generationerna men även de unga: ”Ta den ekologiska krisen på allvar. Vår framtid står på spel. Vi behöver brådskande åtgärder.”

27 maj 2021, 12:36