Sök

Lekande barn vid vindkraftspark Lekande barn vid vindkraftspark 

Plattform Laudato si'. Påven: Vilken värld vill vi lämna över till våra barn?

Påven Franciskus sänder ut ett videobudskap i samband med lanseringen av ett sjuårsprojekt för att förverkliga målen i hans miljöencyklika Laudato si': Det finns hopp. Vi kan alla samarbeta, var och en efter förmåga, för att skapelsen återigen ska glänsa enligt Guds plan.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten


”Låt oss på den sju år långa vandringen ledas av de sju målen i Laudato si’, som visar oss riktningen medan vi följer visionen om integrerad ekologi”, säger påven Franciskus i sitt videobudskap 25 maj 2021 med anledning av lanseringen av Laudato si’ Action Platform.

Projekt för en hållbar livsstil inom 7 år

För sex år sedan, 24 maj 2015, publicerades Laudato si’, encyklikan där påven Franciskus inbjuder alla personer av god vilja att ta hand om vårt gemensamma hem, jorden. I samband med detta firande har påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling öppnat Laudato si' Action PlatformLaudato si’-plattformen för handling - ett sjuårsprojekt som involverar stift, religiösa institut, företag, skolor och sjukhus i målet att övergå till en hållbar livsstil.

Här följer hela påvens budskap:

Kära bröder och systrar, med encyklikan Laudato si’, utfärdad 2015, inbjöd jag alla personer av god vilja att ta hand om jorden, som är vårt gemensamma hem. Sedan tid tillbaka lider tyvärr detta hem som gästar oss av skador som vi orsakar på grund av ett rovdjursbeteende, som gör att vi känner oss som herrar över planeten och dess resurser och som tillåter en oansvarig användning av de tillgångar som Gud har gett oss. Idag visar sig dessa skador som aldrig förr på ett dramatiskt sätt i en ekologisk kris, som gäller marken, luften, vattnet och i allmänhet ekosystemet där människor lever. Den aktuella pandemin har sedan på ett ännu starkare sätt belyst naturens rop och ropet från de fattiga, som drabbas mest av konsekvenserna och åskådliggör att allt är sammankopplat i ett ömsesidigt beroende och att vår hälsa inte är åtskild från hälsan i den miljö vi lever i.

Vi behöver därför ett nytt ekologiskt tillvägagångssätt, som omvandlar vårt sätt att bebo jorden på, våra livsstilar, våra relationer till jordens tillgångar och, i stort, sättet att se människan och livet på. En integrerad mänsklig ekologi, som inte bara omfattar miljöfrågor utan människan i sin helhet, förmår lyssna på de fattigas rop och vara surdegen till ett nytt samhälle.

Vi har ett stort ansvar särskilt för de framtida generationerna. Vilken värld till vi lämna över till våra barn och ungdomar? Vår egoism, likgiltighet och våra oansvariga stilar hotar våra ungas framtid! Jag förnyar min appell: låt oss ta hand om vår moder jord, låt oss övervinna egoismens frestelse som gör oss plundrare av tillgångarna, låt oss odla respekt för jordens gåvor och skapelsen och låt oss äntligen inviga ekologiskt hållbara livsstilar och samhällen: ​​vi har möjligheten att bereda en bättre morgondag för alla. Vi har fått en trädgård av Guds hand och vi kan inte lämna över en öken till våra barn.

I detta sammanhang tillkännagav jag 24 maj 2020 ett Laudato si’-år, vars organsiation har anförtrotts avdelningen för integrerad mänsklig utveckling. Jag tackar alla dem som har firat detta år med många initiativ. Idag är jag glad att meddela att Laudato si’-året går vidare i ett konkret handlingsprojekt, Laudato si’ Action Platform, som är en vandring på sju år som kommer att involvera våra kommuniteter på olika sätt för att bli helt och hållet hållbara i den integrerade ekologins anda.

Jag vill därför bjuda in alla att gå ut på denna vandring tillsammans och jag vänder mig i synnerhet till dessa sju verkligheter: familjer – församlingar och stift – skolor och universitet – sjukhus – företag och jordbruk – organisationer, grupper och rörelser – religiösa institut. Endast genom att arbeta tillsammans kan vi skapa den framtid vi vill ha: en mer inkluderande, broderlig, fredlig och hållbar värld.

Låt oss på den sju år långa vandringen ledas av de sju målen i Laudato si’, som visar oss riktningen medan vi följer visionen om en integrerad ekologi: svaret på jordens rop, svaret på de fattigas rop, en ekologisk ekonomi, antagandet av en enkel livsstil, ekologisk utbildning, ekologisk andlighet och ett gemensamt engagemang.

Det finns hopp. Vi kan alla samarbeta, var och en med sin egen kultur och erfarenhet, med sina egna initiativ och efter egen förmåga, för att moder jord ska återgå till sin ursprungliga skönhet och skapelsen återigen ska glänsa enligt Guds plan.

Gud välsigne var och en av er och vårt uppdrag att återuppbygga vårt gemensamma hem. Tack!

Påvens videobudskap för lanseringen av Laudato si'-plattformen (på italienska)
26 maj 2021, 12:35