Sök

Dricksvatten Dricksvatten 

Heliga Stolen: Allas rätt till säkert och rent vatten

Ärkebiskop Ivan Jurkovič, Heliga Stolens ständiga observatör, talade på onsdagen 16 september vid FN:s råd för mänskliga rättigheters 45:e session: “Vatten är det mest grundläggande livselementet och mänsklighetens framtid beror på vår kapacitet att bevaka och dela det”.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Ärkebiskop Ivan Jurkovič, Heliga Stolens ständiga observatör, talade å heliga Stolens vägnar vid FN:s råd för mänskliga rättigheters 45:e session, onsdagen 16 september, om ”rätten till säkert och rent dricksvatten och sanitet”.

Vatten: Grundläggande livselement 

Msgr Jurkovič citerade inledningsvis påven Franciskus: ”Vatten är det mest grundläggande livselementet och mänsklighetens framtid beror på vår kapacitet att bevaka och dela det”. Han sa att enligt Heliga Stolens är “tillgång till vatten och sanitet inte bara är ett grundläggande mänskligt behov, utan även ett avgörnade element för jordens hälsa och dem som lever [på] jorden”.

Öka medvetenheten

Msgr Jurkovič sa att FN:s generalförsamling visst uttryckte liknade visioner 17 december 2015, men att Heliga Stolen kontinuerligt har ”betonat att mer återstår att göra för att främja en universell bekräftelse av denna grundläggande rättighet”.

Han belyste den särskilda rapportörens skrift nummer 75 för detta möte, som talar om att frågan om rätten till vatten inte kan överlämnas enbart till staternas ansvar, och la till att alla har ansvaret att bidra till utvecklingen av ett ”mer integrerat och hållbart samhälle”.

Rätten till vatten bygger på mänsklig värdighet

Ärkebiskopen höll med den särskilda rapportören om att olika resurser bidrar till att uppnå rättigheterna som är inskrivna i internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Han la dock till att alla mänskliga rättigheter, som rätten till vatten, bygger på människans värdighet och ”inte bara på någon slags kvantitativ bedömning som ser vatten som enbart ekonomisk nytta”.

Ny solidaritet

Msgr Jurkovič noterade sedan att det internationella samfundet behöver inse att det behövs en ny slags ”solidaritet vad gäller naturresurser”. Hanterandet av vattenkällor hör samman med “socialt ansvar, en mentalitet av ekologiskt beteende” och en global “solidaritet mellan länder”. Detta, sa han, är den enda vägen “för att styrka det gemensamma goda och bevara det för framtiden”.

Heliga Stolens talesman avslutade med att citera påven Franciskus vid sitt särskilda Urbi et orbi-tal 27 mars tidigare i år.

”Detta är inte tiden för själviskhet, för vi delar alla den aktuella utmaningen, som inte gör någon skillnad på människor. […] Man får inte missa möjligheten att återigen visa solidaritet, även genom att välja nya vägar.”

 

18 september 2020, 11:54