Sök

Skolelev i Nigeria Skolelev i Nigeria 

Heliga Stolen: Ingen får komma efter i utvecklingen

Heliga Stolens ständiga observatör vid FN och andra internationella organisationer i Genève talade vid FN:s råd för mänskliga rättigheters 45:e session.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Heliga Stolen, som erkänner den djupgående inverkan som krisen på grund av coronaviruspandemin har haft på samhället och ekonomin, stödjer och främjar inbjudan till staterna att "inte lämna någon efter" i de olika svar man ger på den aktuella krisen. Detta sa ärkebiskop Ivan Jurkovič, Heliga Stolens ständiga observatör vid FN och andra internationella organisationer i Genève, vid FN:s råd för mänskliga rättigheters 45:e session om rätten till utveckling.

Rätten till utveckling

Med hänvisning till den oro som uttrycktes av den särskilda rapportören för mänskliga rättigheter vad gäller de sjunkande biståndsnivåerna samt privatiseringstrenden som kan göra att socialtjänster blir vinstgenererande, belyste msgr Jurkovič vikten av en övervakning för att förebygga möjliga övergrepp på detta område.

Skattepolitik

"Heliga Stolen välkomnar erkännandet av skattepolitikens roll i samband med finansiering för utveckling och de möjligheter som erbjuds för integration av rätten till utveckling och för att uppnå jämlikhet”, sa han och påminde om att skatterätt och penningpolitik är betydelsefulla för en rättvis fördelning av välstånd och finansiering av utveckling.

Globalt närmande

"Ett globalt närmande är grundläggande” förklarade msgr Jurkovič, samt att engagera de mest sårbara befolkningarna i beslut om politik och projekt och om hur man finansierar utvecklingen. “Detta måste vara kärnan i den integrerade mänskliga utvecklingen för att främja en total tillämpning av mänsklig värdighet”, sa han.

En mänsklig familj

Msgr Jurkovič avslutade med att notera att “Detta är tiden för att föra samman hela den mänskliga familjen, för att söka en hållbar och integrerad utveckling som enda alternativ till egoism av särskilda intressen och frestelsen att återgå till det förflutna, med risk för att allvarligt skada kommande generationers fredliga samexistens och utveckling”.
 

17 september 2020, 11:26