Sök

Bön efter attacken på påskdagen i St. Anthony's shrine i Sri Lanka Bön efter attacken på påskdagen i St. Anthony's shrine i Sri Lanka 

Fides-rapport: 29 missionärer dödade 2019

Den årliga rapporten om dödade missionärer har publicerats av Propaganda Fides Nyhetsbyrå. 2019 dödades 18 är präster. Det högsta antalet registrerades i Afrika. Rapporten visar på en slags "globalisering av våldet" medan de dödade missionärerna tidigare koncentrerades till ett geografiskt område.

"Martyriet är en del av den kristna verkligheten. Det kommer alltid att finnas martyrer bland oss: de är tecknet på att vi vandrar på Jesu väg”. Fides-rapporten öppnar med dessa ord som påven Franciskus uttalade  den 11 december under allmänna audiensen när han talade om det kristna martyriet.

Enligt Fides rapport dödades 29 missionärer runt om i världen 2019, främst präster: 18 präster, 1 permanent diakon, 2 gudsvigda icke-präster, 2 nunnor, 6 lekmän. Efter åtta år i rad har det högsta antalet dödade missionärer registrerats i Amerika, men i år toppar Afrika denna tragiska rangordning.

I Afrika dödades 12 präster 2019,2 gudsvigda, 1 lekman – 15 allt som allt. I Amerika dödades 6 präster, 1 permanent diakon, 1 gudsvigd, 4 lekmän (12). I Asien dödades en lekman. I Europa dödades 1 nunna. Återigen har våldet skett i rånförsök, i sociala sammanhang av fattigdom och social utsatthet, där våld är livets regel och den statliga auktoriteten är försvagad av korruption och kompromisser. Dessa mord är därför inte ett direkt uttryck för hat mot tro, utan ett uttryck på "social instabilitet".

Globalisering av våldet

Anmärkningsvärt är en slags "globalisering av våldet": medan de dödade missionärerna tidigare koncentrerades till en nation, eller till ett geografiskt område, verkar fenomenet mer generaliserat och utbrett under 2019 . 10 missionärer från Afrika, 8 från Amerika, 1 från Asien och 1 från Europa dödades i år.

Trosvittnen som dött en våldsam död

Den extraordinära missionärsmånaden i oktober 2019 var ett tillfälle att återupptäcka de många trosvittnena i de lokala kyrkorna, som tillbringar sina liv för evangeliet i mångfacetterade sammanhang och situationer. Fides årsrapport använder termen "missionär" för alla döpta, medvetna om att "i kraft av dopet har varje medlem av Guds folk blivit en missionär och lärjunge. Varje döpt person, oavsett sin funktion i kyrkan och graden av utbildning i sin tro, är en aktiv komponent i evangeliseringen ”(Evangeli Gaudium, 120). Dessutom har Fides årliga lista under en längre tid inte bara berört missionärer ad gentes i strikt bemärkelse, utan försökt samla alla döpta som är engagerade i kyrkans liv, och som dött en våldsam död, inte bara uttryckligen "i hat av tron". Av denna anledning har Nyhetsbyrån föredragit att inte använda uttrycket "martyrer", förutom i dess etymologiska betydelse av "trosvittnen", för att inte påverka det beslut som kyrkan eventuellt fattar att, efter noggrant övervägande, saligförklara eller kanonisera dem.

31 december 2019, 08:43