Sök

Kyrkan tillägnad helige Sebastian i Negombo, Sri Lanka, efter terrorattacken vid påsk 2019 Kyrkan tillägnad helige Sebastian i Negombo, Sri Lanka, efter terrorattacken vid påsk 2019 

Auza: Kalla våldet mot troende vid dess rätta namn

Ärkebiskopen Bernardito Auza deltog i möte om kampen mot terrorism 24 juni. I sitt inlägg uppmanade han till att inte ”åsidosätta något av offren för antireligiöst våld”. Han uttryckte tacksamhet för generalförsamlingens resolution 73/285 som fördömer alla terrorattacker mot kultplatser som motiveras av religiöst hat och uppmanar staterna att skydda alla medborgare lika.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Vi är alla i "förskräckta" över de senaste attackerna mot den judiska församlingen i Pittsburgh, Poway och Paris, mot den muslimska i Christchurch, Queens, Quebec City och London, mot den kristna i Sri Lanka, Sahel, Nigeria, Irak och Syrien samt mot de som är riktade mot troende av andra religioner. För att bemöta ”terrorismens ondska” och "våld mot de troende" av varje religion "måste vi ha modet och öppenheten att kalla detta vid dess rätta namn.” Detta underströk msgr Bernardito Auza, apostolisk nuntie och ständig observatör vid FN i New York, vid mötet 24 juni i FN på temat “Kamp mot terrorismen och andra våldshandlingar relaterade till religion eller tro: Främja tolerans och inkludering”.

Antikristna attacker

Msgr Auza noterade våldshandlingarna mot de troende utförs just då de har samlats för bön och att detta faktum gör dem “särskilt onda”. ”Fredsparadis och ro blir snabbt avrättningskammare och oskyldiga barn, män och kvinnor förlorar livet bara för att de var samlade för att praktisera sin religion”. Många av dessa attacker får “äntligen” “den uppmärksamhet, fördömandet och det engagerade svaret de förtjänar” även tack vare generalförsamlingens resolution 73/285, noterade msgr Auza. Han betonade dock att ledare i många länder inte erkänner attacker mot kristna eller att man väljer “nya eufemismer för att undvika att nämna det specifika antikristna våldet” som i fallet med massakern i Sri Lanka då man kallade de kristna “påskvördare”. Nuntien betonade alltså vikten av att inte ”åsidosätta något av offren för antireligiöst våld”.

“Fredsparadis och ro blir snabbt avrättningskammare och oskyldiga barn, män och kvinnor förlorar livet bara för att de var samlade för att praktisera sin religion”

Msgr Auza talade om staters ansvar att “skydda rätten till religions-, samvets och trosfrihet” samt att främja tolerans och imkludering.

Dialog och respekt

Han betonade även vikten av “jämlikhet mellan alla medborgare inför lagen” i en “positiv och respektfull uppdelning” mellan religon och stat. Msgr Auza uppmanade till engagemang för den ”interkulturella och interreligiösa dialogen” i kölvattnet på dokumentet om mänskligt broderskap som påven Franciskus undertecknade i Abu Dhabi tillsammans med storimamen av Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb i februari i år. “Samhället skördar det som det sår” sa han och betonade vikten av att utbildning i skolor och via internet inte främjar radikalisering utan dialog, respekt för andras dignitet samt försoning och en rättsstat.

 

26 juni 2019, 09:09