Sök

Påven Franciskus och FN:s generalsekreterare Antonio Guterres 20 december 2019 Påven Franciskus och FN:s generalsekreterare Antonio Guterres 20 december 2019 

Guterres: Nya globala hot kräver nya former av enhet och solidaritet

I en intervju med Vatican Media talar FN:s generalsekreterare António Guterres bland annat om sin tacksamhet till påven Franciskus för att stödja hans appell för ett globalt eldupphör.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

FN:s generalsekreterare António Guterres har nyligen vädjat för fred i världen som nu är drabbat av pandemin och återigen sammanlänkas hans och påven Franciskus initiativ. De båda möttes i slutet av förra året och sände tillsammans ut ett videobudskap. 

Pandemin - en väckarklocka

”Pandemin borde vara en väckarklocka. Dödliga globala hot kräver en ny enhet och soldaritet”. Detta betonar Guterres i en exklusiv intervju med Vatican Medias Andrea Monda. Han talar om de utmaningar världen står inför idag och inleder med att uttrycka sin tacksamhet till påven Franciskus för sina insatser:

“Först skulle jag vilja förnya min djupa uppskattning till påven Franciskus”

”Först skulle jag vilja förnya min djupa uppskattning till påven Franciskus för hans stöd för min vädjan om globalt eldupphör och för Förenta Nationernas arbete. Hans globala engagemang, medlidande och uppmaningar till enhet bekräftar kärnvärdena som styr vårt arbete: att minska mänskligt lidande och främja mänsklig värdighet.”

Vädjan om eldupphör

Guterres förklarar att hans vädjan om ett slut på alla konflikter världen över var enkelt, eftersom vi måste fokusera på vår gemensamma fiende covid-19. Han berättar att den har godkänts av 115 regeringar, regionala organisationer, fler än 200 grupper från civila samhällen samt av religiösa ledare. Sexton beväpnade grupper har förbundit sig för ett slut på våldet och miljontals personer har undertecknat online för sitt stöd. Han berättar dock att misstron förblir hög och att det är svårt att omsätta åtagandena i praktiken. 

Alarmerande ökning av våld mot kvinnor under pandemin

Förutom hans vädjan till konflikternas parter och dem som kan ha inflytande över dem för att säkerställa folkens hälsa och säkerhet, talar Guterres även om vikten av fred i hemmen med tanke på de många anmälningar man har fått in om alarmerande ökning av våld mot särskilt kvinnor och flickor under pandemin. Han berättar att han har bett regeringar, civilsamhällen och religiösa ledare runt om i världen att bättre mobilisera sig för att skydda kvinnor.

Religiösa ledares ansvar

För några månader sedan, innan pandemin bröt ut, har Guterres kallat rädsla ett bästsäljande varumärke. Han säger i intervjun att covid-19-pandemin inte bara är en global nödsituation vad gäller hälsan, utan att man de senaste veckorna ser en ökning av konspirationsteorier och misstänksamhet mot utlänningar. Sedan början av denna kris har han förspråkat solidaritet mellan länder, berättar han, och att ansvaret måste bygga på mänskliga rättigheter och mänsklig värdighet. Han ber om medias hjälp med detta och betonar religiösa ledares avgörande roller för främjandet av ömsesidig respekt, icke-våld och för att avvisa främlingsfientlighet, rasism och alla former av intolerans. 

Guterres varnar för en epidemi av falska nyheter som i värsta fall kan hota liv och tackar journalister och andra som faktgranskar missledande information och berättelser. Han hänvisar till FN:s initiativ Verified, för att bekämpa felaktig information i den digitala världen om covid-19.

Han säger att även religiösa ledare har viktiga roller att spela, genom nätverk och kommunikationsmedel, i främjandet av folkhälsoåtgärder som rekommenderas av Världshälsoorganisationen WHO - från fysisk distans till god hygien - och för att motarbeta falsk information och ryktesspridning.

Brist på solidaritet mellan länder

Han berättar att WHO och hela FN-systemet tävlar mot klockan för att rädda liv och att han är särskilt oroad för bristen av solidaritet mellan länder. WHO och hela FN-systemet har fullt ut mobiliserat sig för att rädda liv, avvärja hungersnöd, lindra smärtan och planera för återhämtning, berättar Guterres och att man har upprättat en global humanitär responsplan om 7,6 miljarder US dollar för de mest utsatta befolkningarna, inklusive flyktingar och internflyktingar. Hittills har givare erbjudit nästan en miljard dollar och berättar han och förklarar att han ska se till att denna plan helt och fullt finansieras. 

Han säger att viruset har visat oss vår globala ömtålighet som inte bara gäller hälsan utan klimatkrisen, spridning av kärnvapen och vår oförmåga att göra internet säker. ”Pandemin borde vara en väckarklocka. Dödliga globala hot kräver en ny enhet och soldaritet” betonar Guterres.

Covid-19-diagnostik, terapi och vaccin tillgängliga för alla

nVad gäller tillgång till ny covid-19-diagnostik, terapi och vaccin talar han om vikten med global tillgång och globalt samarbete. Han berättar att han i sitt meddelande då ACT Accelerator lanserades, som verkar för att snabba på utvecklingen och framtagandet av detta, betonade att ett "vaccin måste bli folkens vaccin” och ses som ett globalt allmänna bästa och vara tillgängligt för alla.

Pandemin avslöjar ojämlikheten i världen säger Guterres och betonar att vi får inte tillåta att fattiga länder kommer efter. Världsbanken har godkänt nödfinansiering till en grupp utvecklingsländer, berättar han, och har talat om att de med nya och existerande resurser kan bidra med 160 miljarder över en 15-månadersperiod. G20 har godkänt upphävandet av skuldbetalning för de fattigaste länderna, berättar han och lägger till att han verkligen uppskattar detta.

Återhämtning hand i hand med klimatåtgärder

Hur kommer då Förenta Nationerna se ut efter denna pandemi? Guterres svarar att en återhämtning kan bidra till möjligheter att styra in världen på en säkrare, hälsosammare, mer hållbar och inkluderande bana.

”Ojämlikhet och luckor i socialt skydd som så smärtsamt har avslöjats måste hanteras. Vi kommer även att få möjlighet att placera kvinnorna och jämställdhet mellan könen i framkant, för att hjälpa till att bygga upp motståndskraft mot framtida chocker. En återhämtning måste även gå hand i hand med klimatåtgärder. Jag har uppmanat regeringar att se till att utgifterna för att återuppliva ekonomier bör användas för att investera i framtiden, inte det förflutna. Skattebetalarnas pengar borde användas för att påskynda avkarboniseringen ur vår ekonomis alla aspekter och privilegiera skapandet av gröna jobb. Nu är det dags att sätta ett pris på kol och för förorenare att betala för sin förorening. Finansinstitut och investerare måste fullt ut ta hänsyn till klimatriskerna.

Målen för hållbar utveckling och Parisavtalet om klimatförändringar förblir vår mall. Nu är det dags att vara bestämda och fast beslutna att besegra covid-19 och komma ut ur krisen genom att bygga en bättre värld för alla.

27 maj 2020, 13:10