Sök

Petersplatsen är stängd för Angelusdeltagare Petersplatsen är stängd för Angelusdeltagare 

Påvens appell: ”Eldupphör i hela världen”

Omedelbart efter Angelusbönen på söndagen, i direktsändning från det Apostoliska palatset, gjorde påven Franciskus en fredsappell till världen. I Covid-19 krisens sårbara situation uppmanar han till eldupphör och till att öppna alla diplomatiska kanaler och humanitära korridorer.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Stoppa alla typer av beväpnade konflikter. Mitt i en nödsituation "som inte har några gränser", höjer påven Franciskus återigen sin röst för att kräva ett slut på de pågående konflikterna, med en appell om "totalt eldupphör".

Han gjorde det på söndagen, i slutet av sin Angelus, som han bad för fjärde söndagen i rad från sitt bibliotek i det Apostoliska palatset, för att förhindra risken för smittspridning.

Humanitära och diplomatiska korridorer

Påven påminner om hur FN:s generalsekreterare, Antonio Guterres, under de senaste dagarna har lanserat en vädjan om en "global och omedelbar vapenvila i hela världen".

Jag förenar mig med alla som har accepterat denna appell och jag inbjuder alla att följa upp genom att stoppa alla former av beväpnade konflikter, att främja skapandet av korridorer för humanitärt bistånd, vara öppena för diplomati, uppmärksamhet på de i en större situation. sårbarhet.

Övervinn konflikter

Påven hoppas att det "gemensamma" engagemanget mot pandemin kommer att leda till att alla erkänner "behovet av att stärka de broderliga banden som medlemmar i en enda familj".

Han bad framför allt om nationernas förnyade åtagande att övervinna rivalitet, konflikter och egenintressen. Konflikter löses man inte med krig! Det är nödvändigt att övervinna rivalitet och motsättningar genom dialog och en konstruktiv vilja att skapa fred.

30 mars 2020, 11:52