Sök

Påven uppmanar världen att inte vara likgiltig för mänskligheten

På fredagen 20 december tog påven Franciskus emot FN:s generalsekreterare Antonio Guterres på audiens i Vatikanen. Vid slutet av mötet läste påven upp ett videobudskap där han betonar vikten av att ta itu med nödsituationer som världen står inför. Efter påvens budskap läste även Guterres upp ett budskap.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus ber världen att inte blunda eller se åt ett annat håll inför elände, smärta och sår som drabbar mänskligheten och istället enas och arbeta för att bygga en fredlig värld. ”Vad som verkligen räknas i livet är kärlek”.

“Vad som verkligen räknas i livet är kärlek”

Vid slutet av sitt möte med FN:s generalsekreterare Antonio Guterres läste först påven och sedan Guterres inför videokameror upp sina budskap om fred och engagemang för alla folks bästa.

Jultiden

”Det är bra att detta möte äger rum dagarna inför jul” säger påven. ”Detta är dagarna då vår blick riktas mot himlen för att åt Gud anförtro folket och situationer som vi håller varmast om hjärtat. I denna blick ser vi oss själva som barn av en enda Fader och som bröder och systrar”.

En plågad mänsklighet

Vi kan och får inte se åt ett annat håll då vi står inför orättvisa, ojämlikhet, skandalen med hunger i världen, fattigdom, barn som dör för att de saknar vatten, mat och nödvändig hälsovård” säger påven vidare.

Han påminner om män och kvinnor som tvingas lämna sina hemländer på grund av konflikter, våld, fattigdom eller klimatförändringar och som ofta möter sorgliga öden. Han ber världen om att enas i kampen mot alla slags övergrepp mot barn och att komma över likgiltigheten inför attacker mot mänsklig värdighet och mot mänskligt liv, som även gäller de ofödda.

Missbruk av religioner

”Vi kan och får inte se åt ett annat håll när troende av olika läror förföljs” runt om i världen, understryker sedan påven.

“Utnyttjande av religion för att uppmana till hat, våld, förtryck, extremism och blind fanatism, och att tvinga folk till exil och marginalisering” säger påven, kallar på Guds hämnd.

Kärnvapen

Påven anmäler även upprustningen av vapen och även kärnvapen och säger att även denna kallar på Guds hämnd. ”Användning liksom innehav av kärnvapen är omoralisk” säger han och lägger till att bara risken för en olycka utgör ett hot mot mänskligheten. Han ber för att världen inte ska vara likgiltig inför de många krig som utkämpas och där så många oskyldiga människor dödas.

Internationell förståelse

För att kunna bygga upp en fridfull värld, säger påven, är det nödvändigt att det finns förtroende för dialog mellan folk och nationer, i multilateralism, i de internationella organisationernas roll och inom diplomatin, som redskap för att stärka förståelse och överenskommelser.

Vården av vårt gemensamma hem

Påven Franciskus ber även om vården av skapelsen och att alla ska ta hand om våra marker som Gud har anförtrott generation efter generation att vårda. Han betonar brådskan och behovet av engagemang för att minska förorenande utsläpp för en integrerad ekologi och säger: ”Låt oss göra något innan det är för sent!”

“Låt oss göra något innan det är för sent!”

Påven ber även det internationella samfundet att lyssna på de unga och sa att dessa hjälper oss att se vad som händer i världen idag och att bygga en mer mänsklig och rättvis civilisation. Han avslutade sitt videobudskap med orden: “Julen påminner, i sin genuina enkelhet, oss om vad som verkligen betyder något i livet”.

Guterres tal

FN:s generalsekreterare tog vid och tackar å sin sida påven för att vara en budbärare för hoppet och mänskligheten. Han talar om hur påven genom sin miljöencyklika Laudato Si’ belyser världens klimatkris och sa att FN har samma mål, nämligen att bekräfta människans värdighet och värde.

“Då jag kommer till Rom från COP25 i Madrid, uppmanar jag alla länder jorden över att bli koldioxidneutralt inom 2050, i linje med vad det vetenskapliga samfundet säger är nödvändigt för att rädda planeten”.

Även Guterres säger att detta möte var särskilt meningsfullt just inför julen: ”Detta är en tid av frid och god vilja och jag är ledsen att se att kristna gemenskaper – och även några av världens äldsta – inte kan fira jul i säkerhet”. Han betonar att mer måste göras för att främja religionsfriheten. Han tackar påven för att främja en interreligiösa dialog och berättar att Förenta Nationerna har lanserat en handlingsplan för skyddet av heliga platser. ”I denna turbulenta och prövande tid måste vi stå tillsammans för fred och harmoni” och detta speglas i er vision, ledning och föredöme, säger Guterres till påven och avslutar med att önska God Jul.
 

20 december 2019, 13:55