Sök

Manitoba Metis Federation (MMF) togs emot av påven i Vatikanen den 21 april 2022 som ett led i en process av helande och försoning för att ge Kanadas urbefolkning rättvisa. Manitoba Metis Federation (MMF) togs emot av påven i Vatikanen den 21 april 2022 som ett led i en process av helande och försoning för att ge Kanadas urbefolkning rättvisa. 

Métiser från Manitoba hos påven: ”Vi blev rörda”

En delegation på ett femtiotal personer från Manitoba Metis Federation (MMF) togs emot av påven i Vatikanen den 21 april som ett led i en process av helande och försoning för att ge Kanadas urbefolkning rättvisa. Federationens president Chartand: Vårt budskap är inte bara försoning utan även hopp. Franciskus, en framsynt påve.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten


Påven Franciskus tog på torsdagen, den 21 april, emot en delegation på 55 personer från den självständiga kanadensisk federationen sedan 6 juli 2021 Manitoba Metis Federation (MMF).

Liksom Kanadas andra urbefolkningar, som mötte påven mellan den 28 mars och den 1 april i Vatikanen, har många métiser från landets norra region Manitoba utsatts för övergrepp inom internatskolor. I dessa skolor, som landets regering under 1800- och 1900-talen anförtrodde kristna kyrkor, inklusive katolska, i syfte att assimilera dem, förbjöds barnen under hot och stränga straff tala sitt modersmål och utöva sin traditionella religion.

Resa mot försoning och förnyelse

Den 1 april, då påven tog emot alla tre delegationerna för métiserna, inuiterna och First Nation tillsammans med några av Kanadas biskopar vid en gemensam audiens, uttryckte påven ”indignation och skam” och bad om förlåtelse. Ett kraftfullt budskap som dessa folk har väntat på i decennier.


Presidenten för Manitoba Metis Federation David Chartrand skrev i ett meddelande inför mötet med påven att de greps av påvens ord och att de hoppas att han kan hjälpa dem att inleda en läkningsprocess och ena sig med dem i denna resa mot försoning och förnyelse.

Chartand berättar att delegationen under mötet med påven i Vatikanen greps starkt av att påven lyssnade tålmodigt på vittnesbörd och hälsade på alla: "Tårarna som fälldes där inne och berättelserna, tog påven emot med så stor nåd. Vi blev så rörda när han bad om förlåtelse”. ”Det är en stor ära för oss att ha en så framsynt påve”, säger Chartand och betonar att métisernas förmedla försoning och hopp. 

Manitoba Metis Federation upprepade den officiella inbjudan till påven att besöka Kanada (som påven har visat sig villig till, eventuellt i juli) och välsigna Louis David Riels grav och förklarade att Riel, som ses som "Manitobas fader" var “en man som gav allt, inte bara för métiserna men även för kyrkan”.

22 april 2022, 11:12