Sök

Påven deltar vid den första internationella dagen för Mänskligt Broderskap

Påven Franciskus kommer att delta vid den internationella dagen för Mänskligt Broderskap tillsammans med Storimamen av Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, i ett virtuellt möte den 4 februari, det datum som FN fastställde. Evenemanget kommer att hållas i Abu Dhabi i närvaro av Sheikh Mohammed Bin Zayed.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Firandet av den första internationella dagen för Mänskligt Broderskap, som inrättades den 21 december 2020 av FN och till minne av undertecknandet av dokumentet om mänskligt broderskap för världsfred och gemensam samexistens, kommer att äga rum virtuellt med deltagande av påven Franciskus och storimamen av Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb som undertecknade dokumentet.

Den 4 februari

Det virtuella mötet kommer att hållas torsdagen den 4 februari, i direktsändning på flera språk mellan 14.30 och 13.30 via Vatican News och Vatican Media. Initiativet arrangeras av Sheikh Mohammed Bin Zayed i Abu Dhabi och både påven och storimamen i Al-Azhar deltar samt FN:s generalsekreterare, António Guterres. Samma dag delas Zayed-priset för mänskligt broderskap ut. Det är inspirerat av Abu Dhabi-dokumentet om mänskligt broderskap. Vinnarna valdes av en oberoende jury som kommittén för mänskligt brödraskap har utsett – en kommitté som inrättades några månader efter undertecknandet den 4 februari 2019. Priset går till dem som har utmärkt sig för deras ständiga engagemang för att främja mänskligt broderskap.

Fratelli tutti

"Denna dag är svaret på påven Franciskus uppmaning till hela mänskligheten att bygga en fred i mötet med andra": sa kardinal Miguel Ángel Ayuso Guixot, ordförande för det Påvliga rådet för Interreligiös Dialog. "I oktober 2020, - tillade han - blev denna inbjudan ännu mer tydlig i encyklikan Fratelli tutti. Dessa möten är ett sätt att skapa en äkta social vänskap​​".

Vara öppen för andra

Påven Franciskus har uppmanat Heliga stolen att delta vid den internationella dagen för Mänskligt Broderskap under ledning av Påvliga rådet för Interreligiös Dialog. I påvens video med hans bönintentioner för januari, "I det mänskliga broderskapets tjänst", upprepade påven vikten av att fokusera på det som är väsentligt för tron: att tillbe Gud och älska sin nästa. ”Broderskap – sa han - får oss att vara öppna för allas Fader och se i den andra en bror, en syster, att dela livet, med och att stödja, älska, och lära känna”.

01 februari 2021, 16:45