Sök

Kardinal Ayuso Guixot och domarenMuhammad Abd al-Salam presenterar Dokumentet om mänskligt broderskap för FN:s generalsekreterare Guterres Kardinal Ayuso Guixot och domarenMuhammad Abd al-Salam presenterar Dokumentet om mänskligt broderskap för FN:s generalsekreterare Guterres 

Påven och storimamen av Al-Azhar förslår en världsdag för broderskap för FN

Frågan har ställts till FN:s generalsekreterare António Guterres av påven och storimamen av Al-Azhar genom institutionen som verkar för att uppnå målet med Dokumentet om mänskligt broderskap. Förutom en världsdag för broderskap, för vilken de föreslår datumet 4 februari, ber de även om ett världstoppmöte om mänskligt broderskap.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Medlemmarna i kommittén för främjandet av världsfred och fredlig samlevnad enligt Dokumentet om mänskligt broderskap har tillsammans med kardinal Ayuso Guixot och domaren Muhammad Abd al-Salam mött FN:s generalsekreterare António Guterres i New York och överlämnat ett budskap från påven Franciskus och storimamen av Al-Azhar Ahmed Al-Tayyeb. I budskapet föreslår de en världsdag för mänskligt broderskap på datumet 4 februari, årsdagen för undertecknandet av Dokumentet om detsamma, och ber FN delta i detta engagemang tillsammans med Heliga Stolen och Al-Azhar, även genom ett världstoppmöte om mänskligt broderskap.

FN:s uppskattning och samarbete

Guterres uttryckte sin uppskattning och tillgänglighet för initiativet och underströk vikten av att arbeta i hela mänsklighetens tjänst. Han har dessutom utsett Adama Dieng, hans särskilde rådgivare vad gäller hatyttringar och förebyggandet av folkmord, till FN:s representant för att följa kommitténs förslag och samarbeta med dem.

Kommittén tillsattes 20 augusti i år för att förverkliga målet med Dokumentet för mänskligt broderskap som påven Franciskus och storimamen av Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb undertecknade i Abu Dhabi 4 februari 2019. Bland kommitténs medlemmar ses för närvarande företrädare för kristna, muslimer och judar och kommittén leds av kardinal Miguel Ángel Ayuso Guixot, ordförande för Påvliga rådet för interreligiös dialog.
 

06 december 2019, 11:00